„Současné pracoviště není perspektivní. Chceme se proto zapojit do programu, který vyhlašuje Evropská unie, a postavit nové laboratoře a pracovny. Původní zaměření na fyziologii výživy by se tak mohlo rozšířit o další obory. Vzniklo by zde celkem asi čtyřicet pracovních míst,“ popsal jednatel výzkumného ústavu Ondřej Kopp.

Město už schválilo změnu územního plánu, která se týká pozemku, od který projevil výzkumný ústav zájem. Jedná se o prostor v blízkosti pohořelického nádraží. „Pokud evropská unie projekt schválí, začít stavět by se mohlo už za dva roky. Nový ústav by potom mohl stát už v roce 2011,“ doplnil Kopp.

Vedení města výstavbu nového výzkumného ústavu podporuje. „Podmínkou k čerpání dotací je ale vlastní pozemek, který zatím vědci nemají. Proto jsme jednali o změně územního plánu, která je ke stavbě nutná,“ uvedl starosta Pohořelic Josef Svoboda.

Současně nastínil i historii zániku původního výzkumného ústavu. „Po roce 1989 stát zredukoval prostředky pro výzkum. Docházelo tak ke snižování poštu zaměstnanců. Podnik byl o osm let později privatizován. Poté začal mít problémy s financováním. V roce 2003 byl na něj vyhlášen konkurz,“ popsal pohořelický starosta.

Vedoucí oddělení fyziologie výživy zvířat pohořelického ústavu Jiří Třináctý potvrdil, že vědci chtějí ústav rozšiřovat. „Rozšířením by se zvedla jeho prestiž. Závisí to ale na projektu, který vypisuje Evropská unie. Ústav ale využívá projekty na výzkum i od jiných agentur,“ upozornil.

Podle jeho slov se chod ústavu zatím podařilo stabilizovat. „Když něco zanikne, jde to velmi rychle. Ale znovu něco obnovit je podstatně těžší. Výhodou je, že můžeme čerpat peníze ze strukturálních fondů,“ uzavřel vedoucí pohořelického ústavu.