„Jedna bude sloužit jako učebna informatiky, ve druhé plánujeme nový přípravný ročník. Zatím jsou bez nábytku a vybavení,“ řekl ředitel Základní školy v Pohořelicích Stanislav Polák.

Nové učebny jsou součástí projektu, na který Pohořelickým přispěla osmnácti miliony korun Evropská unie. Dalších třicet procent přidá město, které už čtyři a půl milionu vložilo do zabezpečení statiky.

V plánu jsou ještě dvě nové učebny na druhém stupni – multimediální a ekologická. „S pracemi na prvním stupni jsme začali už v červenci, druhý je před námi. V tomto případě se jedná o půdní vestavbu. S dokončením počítáme o letních prázdninách,“ prozradil ředitel.

Podle jeho slov začínala škola, kterou nyní navštěvuje 485 žáků, zápasit s nedostatkem prostor. „Už třetí rok po sobě se nám zvyšuje počet žáků. Vždy jsme otevírali jen dvě první třídy, poslední dva roky ale tři. A všechno nasvědčuje tomu, že počet dětí dál poroste, například kvůli dojíždění z okolí,“ předpovídá Polák.