Radnice plánuje v roce 2018 hospodařit se schodkem takřka pětasedmdesát milionů korun. Příjmy předpokládá asi 160 milionů, výdaje zhruba 235 milionů. „Schodek pokryjeme přebytkem z minulých let a také úvěry,“ uvedl Svoboda.

Pohořeličtí plánují například přebudovat bývalý hotel Phann na komunitní centrum a opravit Paarův zámeček pro potřeby školy. Náklady budou v desítkách milionů korun. „Jsem rád, že se tak vedení města rozhodlo a budovy opraví. Je to plus. Památek u nás není mnoho. Navíc jde o budovy v centru města a jsou hodně na očích,“ reagoval třeba Pohořeličan Ivan Janičata.