Archeologické práce v lednických jízdárnách pořád nesou ovoce. Kromě předmětů spojených s výcvikem koní jako jsou udidla, podkovy a další části postroje, se našla i barokní kanalizace nebo střepy keramiky staré několik tisíc let. Stopy totiž po sobě nezanechali jen Lichtenštejnové, ale i první zemědělci z neolitu.

„Našli jsme spoustu dokladů toho, že místo bylo osídlené už v patnáctém století a dokonce už i v době neolitické, což je doba kamenná. Z tohoto pravěkého období sahajícího až čtyři tisíce let před naším letopočtem jsme objevili úlomky keramiky, štípané kamenné předměty a také zvířecí kosti, které krásně ukazují, čím se lidé živili," popsal archeolog Miroslav Dejmal ze společnosti Archaia.

Sklep na jídlo

Z doby bronzové se zase podařilo odkrýt zásobní jámy a dokonce i pozůstatky jedné chaty. Pro archeology byly ale velkým překvapením hlavně objevy z patnáctého století.

Jádro vesnice totiž v té době leželo úplně někde jinde. Pozůstatky v jízdárnách tedy pravděpodobně pochází ze sídliště, které se tam vybudovalo při přechodu přes nedalekou řeku. Důkazem tohoto osídlení je například odkrytý sklep, který se využíval k uchovávání potravin. „Nálezy jsme sice vesměs očekávali, protože výzkumy v Lednici probíhají už dlouhodobě. Nečekali jsme je ale v takovém rozsahu. Jsme rádi, že se teď díky většímu množství objevů podaří zhodnotit i starší a drobnější vykopávky. Zasadí se totiž do širšího kontextu," pochvaloval si Dejmal.

Výzkumy u lednických jízdáren trvají zhruba čtyři měsíce. Jejich intenzivní část se ale už blíží ke konci. Do května příštího roku však budou archeologové na staveniště dojíždět podle potřeby. Z bývalé konírny by totiž multifunkční kulturní a vzdělávací centrum mělo vzniknout už příští říjen.

A zatím to vypadá, že se vše stihne v termínu. „Postup prací důsledně kontrolujeme. Snahou všech je totiž v co nejkratší době reagovat na nová zjištění a moci plynule pokračovat dál. Stavební práce také samozřejmě záleží právě na poměrně náročném archeologickém výzkumu. S tím vším se ale muselo počítat. Koordinace všech činností tak zatím funguje bez problému," svěřil se starosta Lednice Libor Kabát.

Spolupráci si pochvalují i archeologové. Podle Dejmala je domluva s investorem i se stavaři přímo ukázková.

Turisté se zajímají

V těchto dnech jsou tedy už v jízdárně a v kočárovně vyhloubené stavební jámy a místnosti se přepažují. V konírně se odvlhčují a odsolují stěny. Opravují se i krovy. Záchranný archeologický průzkum se teď zaměřuje hlavně na nádvoří, kde bylo potřeba vyčistit historické kanalizační štoly. Vše jde zatím podle plánu.

Staveniště v blízkosti zámku nevadí ani návštěvníkům. I když jim komplikuje vstup do parku. „Turisté rekonstrukci kvitují spíše s povděkem. Jsou rádi, že se historická budova opravuje. A o její osud se hodně zajímají. Proto máme povídání o historii, současnosti i budoucnosti stavby zařazené také do výkladu při prohlídce," uvedla kastelánka Ivana Holásková.

Jediná komplikace je podle ní spíše technického rázu. K dispozici teď není velký průjezd k zámku. Rozměrnější auta se tedy například při nějaké technické závadě nedostanou do areálu.

JANA LANGOVÁ