Jen za poslední čtvrtletí roku 2014 se v meziročním srovnání snížil objem svozu komunálního odpadu téměř o třetinu. Naopak je více svezeného papíru a skla.

Jak spočítal starosta, více než 130 obyvatel díky třídění dosáhlo na slevu dvou set korun za svoz a téměř 500 obyvatel na stokorunovou slevu. „Předpokládáme, že těchto zvýhodnění bude přibývat, zvlášť se sezonním svozem bioodpadu," doplnil Helikar.

Do třídění ve Vranovicích se postupně zapojilo 448 domácností, což podle starosty představuje více než polovinu z celkového počtu domácností. V obci vydali bezmála patnáct set kusů popelnic. „Výsledky potvrzují správnost rozhodnutí o zavedení třídění odpadů, zejména o jeho způsobu. Lidé projevili, že životní prostředí si chtějí chránit. Přitom ještě spoří peníze v obecní kase i ve svých peněženkách," uzavřel Helikar.(sp)