Povodí dokončilo úseky podél garáží, ochrannou zeď na levém břehu Jihlavy za mostem a zeď podél sádek Moravského rybářského svazu. „Hotová jsou také opatření v parku a hráze v nezastavěné části Pohořelic. Aktuálně pracujeme na několika stavebních objektech, například na levobřežních ochranných zídkách pod inundačním mostem na Jihlavě. Do Vánoc chceme rozestavěné objekty dokončit,“ popsal současný stav generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

V zimě budou stavaři pokračovat podle toho, co jim počasí a nízké teploty při práci dovolí. Stavba bude naplno pokračovat až do dvacátého prosince a po Novém roce začnou přípravy a výstavba dalších betonových zídek.

Celkové náklady na výstavbu protipovodňových opatření jsou přes padesát milionů korun. Většinu hradí ministerstvo zemědělství. Zbývající náklady si mezi sebe dělí město Pohořelice a Povodí Moravy.