Už pátý měsíc funguje Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách. Pod tímto složitým názvem se skrývá vládní projekt, který má nastartovat integraci Romů z ghett do společnosti. Do exkluzivního klubu dvanácti vybraných míst, které mají prověřit úspěšnost agentury, se dostala i Břeclav. Dokonce je vedle Brna jediným jihomoravským městem v seznamu.

„Cílem pilotní fáze agentury je vytvořit efektivní strategii odstraňování sociálního vyloučení pro celou republiku. Je to první krok v běhu na dlouhou trať a jsem přesvědčena, že je to krok správným směrem,“ nechala se slyšet při startu projektu ministryně pro menšiny a lidská práva Džamila Stehlíková.

Od té doby už ale uplynulo pět měsíců a Břeclav zapojení do klubu vyvolených nijak nepocítila. S výjimkou návštěvy ministryně v holobytech, které podle svých slov rozhodně nepovažuje za romské ghetto. Dovnitř ji ale Romové stejně nepustili.

„Ministryně řekla, že v Břeclavi je vidět zájem řešit romskou otázku. V řešení problémů spojených s Romy jsme podle ní na prvním místě v republice,“ připomněl pochvalné výroky Stehlíkové na adresu břeclavské radnice vedoucí odboru sociálních věcí Zdeněk Janíček.

Na otázku, jak k tomu přispěla vládní agentura, ale jen krčil rameny. „Mohli jsme si sáhnout na peníze z programů Evropské unie. Zatím bohužel nejsou vypsané,“ připustil prozatím nulový výsledek.

Místostarosta města Pavel Dominik o zapojení Břeclavi do pilotního projektu vládní agentury ¶dokonce téměř nic neví. „Přiznám se, že tyto informace nemám. Na radě jsme se o tom nebavili,“ řekl.

„Město neusilovalo o to, aby byla Břeclav zařazena mezi vytipovaných dvanáct míst. Vzali jsme to na vědomí. Pokud by měla vzniknout studie, která by nám mohla se začleňováním Romů pomoci, tak bychom to jen přivítali,“ pokračoval Dominik.

Zatím si však Břeclavští snaží pomoci hlavně sami. Za půl milionu korun si nechala radnice vypracovat odbornou analýzu o Romech, kteří ve městě žijí. Na základě výzkumu si stanovila čtyři priority, a to školství, trh práce, bydlení a sociální služby.

Přesně takový úkol, tedy vypracování analýzy ve vybraných místech, ale měla v plánu i vládní agentura. „V nejbližší době se rozběhnou analýzy v jednotlivých lokalitách s cílem zjistit, co ještě chybí, kde jsou rezervy a ve spolupráci se samosprávami pak vypracovat komplexní strategii šité jim na míru,“ sliboval v únoru ředitel agentury Marek Podlaha.

Proč se tak v Břeclavi nestalo a jaké plány má agentura v tomto městě, na to se chtěl Břeclavský deník včera zeptat přímo Podlahy. Měl však jednání a na telefonní číslo redakce se přes příslib podřízeného neozval.