Setkání se koná v úterý čtvrtého září od 14 do 16 hodin ve středisku pro zdravotně postižené ve Stromořadní ulici v Břeclavi.