„Stavím rodinný dům v Charvátské Nové Vsi. Po dlouhých peripetiích, asi po dvou letech, jsem získal stavební povolení. Stavěl jsem jeden den a stavba byla zastavená. A to z důvodu, že jsem údajně nedodržel stavební čáru. Ale není to pravda, dodržel jsem ji,“ nastínil důvod, proč se rozhodl protestovat, Cupal.

Jak dodal existovaly hned dvě situační zprávy oražené stavebním úřadem. „Podle jedné jsem stavbu zaměřil a stavební úřad mi tvrdí, že to mělo být podle té druhé. To, že tady sedím, je už ze zoufalství. Probral jsem to už i s panem starostou, který uznal mé důvody. Ale nemůže mi prý pomoci, protože je to věc státní správy. A něco podobného mi řekl i tajemník,“ popsal.

Starosta Oldřich Ryšavý potvrdil, že s nespokojeným mužem mluvil. „Seznámil jsem se s problémem a odkázal jsem jej na stavební úřad. Toto já ovlivňovat nemohu. Podle mého způsob, který zvolil, je nešťastný. Pokud si myslí, že má pravdu, může se odvolat na kraj,“ uvedl starosta.

Zastavení stavby potvrdila vedoucí odboru stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu břeclavské radnice Milena Osičková.

„Zjistili jsme, že se objekt staví v rozporu se stavebním povolením. Naší povinností proto bylo stavebníka vyzvat, aby práce ukončil. To jsme udělali, ale on nás neuposlechl. Proto byla stavba rozhodnutím zastavena. Tím to ovšem nekončí, musíme to projednat v rámci řízení o odstranění stavby,“ naznačila Osičková.

„V podstatě zatím nemůžeme poskytnout žádné informace, protože by nám pan Cupal musel dát souhlas ke zveřejnění všech informací z případu,“ upozornil tajemník břeclavské radnice Zdeněk Opálka.

Bez odvolání

Problém je podle něj ale v tom, že Josef Cupal je v rozporu se svým stavebním povolením a s platnou územně plánovací dokumentací.

„Hranici stavby posunul asi o pět metrů blíž k silnici, než měl. On tvrdí, že máme špatný územní plán, že stavební povolení je špatné. Přičemž jej zastupovala projektantka, která stavební povolení převzala a nikdo se proti tomu neodvolal,“ přiblížil tajemník.

Navíc má podle Opálky Cupal jedinou možnost. A to požádat Krajský úřad Jihomoravského kraje, jako nadřízený orgán města, o obnovu řízení, na základě čehož by se situace mohla dál řešit.

Cupal je rozhodnutý ve svém protestu vytrvat. „Nechci zviditelnit, je to už zoufalství. Dnes budu na úřadu do zavírací doby. A pokud se něco nezačne dít, určitě se vrátím. Řekli mi sice, že se mám odvolat ke kraji, ale já jsem přesvědčený, že mám pravdu. Takže oni by měli změnit jejich špatné rozhodnutí o zastavení stavby. Proč bych se měl odvolávat, když je tady nepořádek,“ řekl Cupal.