„V tomto týdnu jsem například navštívil přednostu železniční stanice Břeclav Libora Semoráda a v jeho doprovodu si prohlédl postup prací na největší akci na okrese Břeclav v celé dosavadní historii (2,5 miliardy korun) - rekonstrukce železničního uzlu Břeclav,“ uvedl někdejší valtický starosta. Jeho další kroky vedly do Lesního závodu Židlochovice.

Pracoval také minulý týden, kdy se setkal se zástupci honebního společenství Poštorná – Háje a projednával s nimi několik let trvající problém registrace s uznáním honitby.

Další den strávil návštěvou společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, která je investorem projektu rekonstrukce a výstavby vodohospodářské infrastruktrury na Břeclavsku.

Odpočinku si nedopřál ani ve středu, kdy se s podivínským starostou vypravil do domu s pečovatelskou službou. Město muselo z důvodu vysokých nákladů přenechat správu bývalého domova pro staré lidi na společnosti Remedia.

Ve čtvrtek pak poslance čekala schůzka s kolegy ze sociální demokracie a v pátek dojednával schůzku se starostou Kamýk nad Vltavou Petrem Haladou. Petrů mu přislíbil pomoc ve věci problematiky menších obcí.