Stavba, jejíž součástí jsou i chodníky a osvětlení, vyšla Mikulovské na 5,15 milionu korun bez daně. Předaná a zkolaudovaná je od prosince. Autobusy linky 585 pendlující mezi Mikulovem a Valticemi tady však ani po dvou měsících ještě nezastavují.

Redakci na to upozornili sami řidiči autobusů. „Na zastávku se nedá zajet bez poškození autobusu. Proč myslíte, že stále zajíždějí na původní starou zastávku, přestože je nová dávno hotová a měla být obsluhovaná spolu s novými jízdními řády už od poloviny prosince?“ napsal řidič, jenž si nepřál zveřejnit své jméno. Redakce je však zná.

Točnu připodobnil k úzké nudli, kterou nelze projet, aniž by se autobus nedřel o chodník nebo neskákal přes obrubníky. „Celé je to úzké a vysoké. Navíc povrch točny je uhlazený beton, nikoli asfalt. Jakmile zaprší, bude to klouzačka. Stejně tak i na sněhu,“ upozornil.

Příliš vysoké nástupiště

Že zastávka stále ještě neslouží svému účelu, potvrdil i Květoslav Havlík ze společnosti Kordis, která v kraji koordinuje hromadnou dopravu. „Skutečně tam není vše dořešené, a proto nemůže být využívána. Zastávky a jejich mobiliář budují obce. Projektanti s námi často řešení nekonzultují. O nevhodném řešení se tak často dozvíme až po kolaudaci,“ sdělil.

Nástupiště je podle něj příliš vysoké. „Zde je problémem to, že projektanti nerespektují pravidla pro budování zastávek a vytrvale nástupiště navrhují v nesprávné výšce tak, že autobusy nemohou zajet k obrubníku,“ poznamenal.

Mikulovská radnice nyní podle slov mluvčího Dominika Ryšánka ve spolupráci s projektantem stavby hledá vhodné řešení. „Důsledně také prověřujeme, proč k této situaci došlo. Stavba totiž vznikla v souladu se schválenou projektovou dokumentací. Tu vypracoval projektant dopravních staveb a v souladu s vydaným společným povolením,“ reagoval mluvčí Ryšánek. Podle něj podoba zastávky a její normy získala souhlas všech potřebných míst, včetně Kordisu.

Nebezpečné místo

Rozladění jsou z nové autobusové točny i místní. Kupříkladu Vladimír Vébr. „Opravdu se nepovedla,“ kroutil hlavou muž.

Za její vybudování je přesto rád. Především s ohledem na bezpečnost původní zastávky stojící přímo na frekventované silnici mezi Sedlecem a Mikulovem. Cesta k ní vede podél svodidel. „To, že autobusové spojení na Mušlov využívá málo lidí, neznamená, že ho občas někdo nepotřebuje. Bydlí zde starší, pro které je to jediný způsob dopravy. Přibývá tu dětí, které autobusem jezdí a budou jezdit do školy,“ sdělil.

Upozornil, že mnozí řidiči místem projíždějí příliš rychle. „Omezení rychlosti je vůbec nezajímá. Za mě je dobrý nápad zrušit stávající zastávku a udělat novou bezpečnou. Bohužel se to ale někomu těžce nepovedlo a měl by za to nést následky,“ je přesvědčený Vébr.

Právě bezpečnost místa trápí i řidiče autobusů. Odbočka nahoru na Mušlov totiž leží v nepřehledné zatáčce, kde v minulosti došlo i k tragickým dopravním nehodám. „V současném provozu je těžké tam odbočit jak od Mikulova, tak i od Sedlece. Je pouze otázkou času, kdy se tam něco stane,“ obával se řidič.

Jiní jeho kolegové zase upozorňovali, jak nebezpečné bude točit autobus o velikosti dvanácti a půl metru v zatáčce a v kopci v takto nepřehledném místě. Hrozí podle nich, že při nájezdu k nové zastávce budou chtít netrpěliví řidiči autobus předjet.

Přehlednost křižovatky zaměstnala i policisty. „Naši dopravní inženýři zadali požadavek na prořezání zeleně tak, aby byla křižovatka přehledná a bylo do ní dobře vidět. Současně s tím navrhli i odstranění nepoužívaného objektu, který by mohl bránit ve výhledu,“ přetlumočil mluvčí jihomoravských policistů Pavel Šváb.

Součástí nedávného setkání, kterého se kromě zástupců Kordisu, města a projektanta stavby zúčastnili i policisté a státní silničáři, byly i nájezdové zkoušky přistaveného prázdného autobusu. Mluvčí Mikulova Ryšánek potvrdil, že test problém ukázal.

„Současně žádný z přítomných zástupců ale nekonstatoval, že je točna v rozporu s platnými normami. Pokud se přesto prokáže, že je zde chyba v projektové dokumentaci, budeme s projektantem stavby řešit úhradu vzniklých vícenákladů,“ připustil Ryšánek.

Jedním dechem však dodal, že na takové závěry je příliš brzy. Prioritou je zprovoznění zastávky. Řešení důsledků možného pochybení přijde na řadu poté.