Svaz tělesně postižených svým členům nabízí také pomoc při hledání zaměstnání nebo zajišťování rekondičních pobytů. Od září funguje také poradna pro sluchově postižené. Na centrum se mohou obrátit všichni, pracovní doby jsou v pondělí od 9 do 16 hodin, ve středu od 9 do 13 a ve čtvrtek od 12 do 16 hodin.