Je to až k neuvěření, shodují se vinohradníci na Břeclavsku. Přetrvávající tropické počasí doprovázené častými dešti se zatím na vinohradech kupodivu neprojevuje zvýšeným náporem plísně ani padlí. Jedním z důvodů je ovšem i fakt, že vinohradníci neponechávají nic náhodě a stříkají jako o život.

„Co se houbových chorob týká, máme ve vinohradech čisto. Vzhledem k deštivému počasí se až divím, jak to zvládáme. Je ale pravda, že stříkáme o něco víc než jindy. Je to pojistka. Přijít kvůli padesáti tisícům o úrodu za miliony by byl nesmysl,“ dobře ví velkopavlovický vinař Radomil Baloun, který hospodaří asi na sto dvaceti hektarech vinic.

S peronosporou neboli plísní révovou, pro kterou je typické žloutnutí listů, se zatím nesetkal ani tajemník Svazu vinařů České republiky Martin Půček. „Peronosporu jsem vážně ještě neviděl. Nechápu to, je horko a vlhko, ale přitom s houbovými chorobami to vypadá velmi dobře. O žádných kalamitních výskytech na rozdíl od loňského roku nevím,“ srovnával Půček.

Právě houbové choroby totiž v uplynulém roce vinaře nepříjemně překvapily a zlikvidovaly stovky hektarů vinohradů. Škody byly napříč celou jižní Moravou.

„Zatím to opravdu není nijak dramatické, výskyty padlí i peronospory jsou srovnatelné s uplynulými lety. Je ale teprve polovina července,“ upozornila vedoucí Státní rostlinolékařské správy v Břeclavi Lenka Čapková.

Ta připomněla, že se letos očekával rok padlí, při jehož výskytu se postižené hrozny zbarvují šedavě. A že každá choroba má svou inkubační dobu. „Ještě není vyhráno. Padlí může napadnout hrozny i v pozdějším období, prakticky až do začátku zaměkání bobulí. Vinohradníci by to rozhodně neměli podceňovat,“ varuje Čapková před přílišným optimismem.

Podle ní souvisí nynější minimální výskyt houbových chorob také s faktem, že při současném počasí téměř neexistuje vinař, který by vinice pečlivě neošetřoval. Nebezpečí ale číhá z různých stran. „Na řadě míst padaly kroupy. Tam, kde vinice poškodily, je třeba přijmout včasná opatření proti plísni šedé, čili botrytidě. Jinak hrozí, že hrozny začnou hnít,“ poukázala rostlinolékařská inspektorka.

Kroupy nadělaly vrásky například společnosti Patria Kobylí. Hrozny i listy poškodilo krupobití na zhruba čtvrtině výměry jejích vinohradů, tedy asi čtyřiceti hektarech. „Zdravotní stav vinic je zatím kupodivu velice dobrý. Plísně ani padlí na poškozených porostech neřádí. Nenašli jsme napadený ani jeden hrozen, ani jediný list. Neumím si to pořádně vysvětlit,“ krčil rameny ředitel zemědělské firmy z Kobylí Josef Čačík.

Také Baloun ovšem upozorňuje, že z hlediska kvality hroznů ještě není zdaleka vyhráno. „Zatím to vypadá dobře, máme dokonce náskok. Pokud by ale srpen zchládl, vinobraní by se zase termínově posunulo zpátky,“ uvedl velkopavlovický vinař.

Úrodu ve vinicích ohrožuje plíseň révy, padlí i obaleči

Plíseň révy je mimořádně škodlivé onemocnění révy vinné, které se šíří především za vlhkého deštivého a teplejšího počasí – alespoň deset milimetrů srážek za čtyřiadvacet hodin, minimální teplota nad 7 °C a průměrná teplota nad 12 °C. Nebezpečné jsou zejména včasné infekce, kdy dochází k napadení květenství a mladých hroznů a k přímému snížení úrody. Silné poškození listů vede k redukci asimilační plochy a k následnému nepříznivému ovlivnění množství a jakosti sklizně hroznů a vyzrávání réví.V několika lokalitách břeclavského okresu byly již letos výskyty této choroby zjištěny a potvrzeny, zejména na listech, ale ojediněle i v květenstvích.

Za příznivých podmínek se houba rozšiřuje velmi rychle a během krátké doby dochází k epidemii. Součástí ochrany jsou i všechna preventivní opatření, která zajišťují vzdušnost porostu, urychlují osychání rostlinných částí, a tak redukují vhodnost podmínek pro infekci. Za základní je možné považovat dvě ošetření v období po odkvětu, kdy jsou mladé hrozny vysoce vnímavé k infekci. Dále ošetřujeme dle potřeby až do fenofáze zaměkání bobulí. Počet i intenzita ošetření (interval sedmi až čtrnácti dnů) závisí na vhodnosti podmínek pro šíření choroby, intenzitě růstu révy a typu přípravku.

V lokalitách s vydatnými srážkami je vhodné použít intenzivnější přípravky, jako například: Acrobat MZ, Aliette Boreaux, Cabrio Top, Electis, Fantic F, Melody Combi 43,5 WP, Mikal M, Quadris Max, přípravky typu Ridomil, Tanos 50 WG nebo Verita. V lokalitách, kde byl zjištěn již výskyt, je třeba co nejdříve po dešti použít přípravky s kurativní účinností, jako například Acrobat MZ, Fantic F, Melody Combi 43,5 WP nebo přípravky typu Ridomil.

V ostatních případech je možno nadále ošetřovat preventivně a kontaktně působícími přípravky, jako jsou například: Dithane M 45, Dithane NeoTec, Novozir MN 80 New, Polyram WG, Captan 50 WP, Folpan 50 WP, Folpan 80 WG, Merpan 50 WP, Merpan 80 WG. Pro závěrečné ošetření je vhodné použít měďnaté fungicidy: Cuproxat SC, Cuprocaffaro, FlowBrix, Funguran-OH 50 WP, Champion 50 WP, Kocide 2000, Kuprikol 50, Kuprikol 250 SC.
Padlí révy napadá všechny zelené části keře, letorosty, listy, květenství a především nezralé hrozny. Napadené části porůstá bílé až bílošedé podhoubí, v důsledku odumírání povrchových pletiv se postižené části zbarvují šedavě, postupně dochází k redukci růstu a k deformacím. U větších bobulí dochází k poškození povrchových buněk a při dalším růstu k praskání bobulí. Právě při napadení hroznů dochází k podstatnému snížení kvality a množství.

Padlí révy se šíří především za teplého počasí za vyšší nebo střídavé vzdušné vlhkosti. K významnému šíření dochází při teplotách nad 15 °C, optimální teploty pro šíření jsou 21 °C až 30 °C a výskyty podporují přeháňky, rosy a mlhy. V letošním roce byly začátkem července již v několika lokalitách na Břeclavsku zjištěny výskyty, a to zejména na hroznech. Nedílnou součástí ochrany proti padlí jsou i preventivní opatření, jejichž cílem je optimalizace růstu révy, snížení její vnímavosti k infekci (vhodné stanoviště, vyloučení náchylných odrůd z disponovaných lokalit, vyrovnaná výživa) a omezení vhodnosti podmínek pro šíření onemocnění (vzdušnost výsadby).

Na rizikových lokalitách je vhodné použít přípravky intenzivnější, jako jsou například: Falcon 460 EC, IQ-Crystal, Talendo, Vivando, strobiluriny Discus, Quadris, Zato nebo kombinované přípravky Cabrio Top nebo Quadris Max. Méně ohrožené porosty je možno ošetřovat přípravky na bázi elementární síry, jako jsou Kumulus WG, Sulikol K, Sulikol 750 SC nebo přípravky, jako například: Karathane LC, Bumper 25 EC, Domark 10 EC, Emerald 10 EC, Punch 10 EW, talent, Tendency 25, Topas 100 EC.

Od konce června probíhá intenzivní let motýlů druhé generace obaleče jednopásého a obaleče mramorovaného a v některých námi sledovaných lokalitách okresu došlo již k poklesu náletu. Optimální termín pro použití přípravků na bázi Bacillus thuringiensis – Biobit WP, Biobit XL je tři až pět dní po vrcholu letu, ostatní přípravky, jako jsou například: Integro, Steward 30 WG, Reldan 40 EC, se používají osm až čtrnáct dnů po vrcholu letu.

LENKA ČAPKOVÁ. Autorka je vedoucí Státní rostlinolékařské správy Břeclav