Zahrádkáři by měli odstranit i další infekční zdroje, jako jsou staré opadané listy. Problémem je přítomnost mezihostitelů v blízkosti výsadeb, na kterých probíhá část vývoje parazitických rzí, které mohou působit závažné škody zejména v extenzivních výsadbách u drobných pěstitelů.
V tomto období je také vhodné provést vizuální kontrolu výskytu živočišných škůdců, kteří přezimují ve formě vajíček nebo nymf na větvích, v trhlinách kůry a v dalších úkrytech ovocných stromů. Patří mezi ně například píďalky, mšice, mera jabloňová, mera skvrnitá, sviluška ovocná, housenky obalečů, molovka pupenová, puklice švestková, štítenka čárkovitá a štítenka zhoubná.


Podle odpočtů z několika lokalit Břeclavska provedených na pracovišti Státní rostlinolékařské správy byly v letošním roce zjištěny výskyty vyžadující ošetření u svilušky ovocné a mšic na jabloních, mery skvrnité na hrušních, puklice švestkové na slivoních a u štítenky zhoubné na jabloních, broskvoních i na hrušních.


Předjarní ošetření hubí přezimující škůdce před začátkem jejich škodlivé činnosti a vykazuje dostatečnou účinnost i na další škůdce, kteří nalétávají do sadů časně zjara, jako jsou květopas jabloňový a zobonosky.


Optimální termín ošetření proti přezimujícím škůdcům je u jádrovin od začátku rašení až stadia zeleného poupěte, u ostatních ovocných dřevin při rašení. K ošetření je možné použít olejové a s olejem kombinované insekticidy, jako například Oleoekol v 1 % koncentraci nebo Frutapon 7 E v dávce 15 až 20 litrů na hektolitr (1,5 až 2 % koncentraci), proti červcům s voskovými výpotky v 3 až 4 % koncentraci – u tohoto přípravku končí platnost povolení používání 22. prosince.


Tyto přípravky snižují mrazuvzdornost ovocných dřevin, proto se nesmí ošetřovat za mrazu ani v době očekávaných mrazů. K ošetření přezimujících škůdců u jádrovin a peckovin je možné je použít až v období, kdy je alespoň částečně vyvinutá listová plocha a při teplotách nad patnáct stupňů například Talstar 10 EC v 0,04 % koncentraci, Sumithion Super v 0,1 % koncentraci – tento přípravek je poveleno používat pouze do 25. listopadu, nebo Zolone 35 EC v 0,2 % koncentraci, u něhož končí platnost povolení používání 22. června.


Přípravek Cascade 5 EC v 0,15 % koncentraci vykazuje dobrou účinnost na svilušku ovocnou (v době líhnutí svilušky), na housenky bekyně zlatořitné, bourovce prsténčivého a píďalek (v době před kvetením), přípravek Calypso 480 SC v dávce 0,2 litru na hektolitr je účinný na obaleče, mšice, květopasa jabloňového a přípravky Sanmite 20 WP v 0,05 až 0,075 % koncentraci a Nissorun 10 WP v 0,07 % koncentraci jsou specialisty na svilušky.
Přípravek Nomolt 15 SC v 0,1 % koncentraci je možné použít u jádrovin proti housenkám obalečů, podkopníčků, bekyně, bourovce, píďalek a vykazuje také velmi dobrou účinnost i na mery.

LENKA ČAPKOVÁ