Do Dolních Bojanovic přijelo celkem osmnáct souborů. Většina z nich reprezentovala Břeclavsko. Konkrétně Kostičánek z Kostic, Šáteček z Hrušek, soubor Mateřské školy Tvrdonice Pomněnka, Borověnka z Valtic, Žižkovjánek z Moravského Žižkova, Břeclavánek I a II z Břeclavi, Jatelinečka a Jatelinka z Moravské Nové Vsi, Koňárci z Poštorné, Charvatčánek z Charvatské Nové Vsi a Hrozének z Bulhar. Z Hodonínska pak byly dětský folklórní soubor z Dolních Bojanovic, soubor z Mateřské školy Lužice, Poupata a Duběnka z Hodonína, Lužičánek z Lužic a Kordulka ze Starého Poddvorova

Přehlídku zahájil starosta Dolních Bojanovic Vlastimil Jansa a předseda regionu Podluží Jaroslav Kreml. Konferování se ujala Zdena Šlichtová z Tvrdonic. Porota byla pětičlenná. Předsedou byl Milan Zelinka z Brna. Dále v ní zasedli Kateřina Kovaříková z Brněnského rozhlasového orchestru, Ivo Urban ze Zlína, Jožka Severin z Tvrdonic a domácí Martin Kaňa.

Přehlídka měla vysokou úroveň a předseda poroty závěrem poděkoval všem dětem i vedoucím za vzornou reprezentaci regionu.

V pořadí už sedmá Regionální přehlídka dětských folklorních souborů na Podluží se konala první dubnovou sobotu v sále Obecního domu v Dolních Bojanovicích.

JAROSLAV ŠVACH