Výprava se po příletu na letiště v Římě ubytovala na papežské koleji Nepomuceum 
a rovnou se vydala na prohlídku věčného města. O den později společně už Vymazal s kolegy zamířil na Svatopetrské náměstí, kde vystupovalo několik ministrantských hudebních skupin.

Na závěr přišel mezi věřící i papež František. Už jenom spatřit jej na vlastní oči znamená pro Vymazala hodně. 
A co teprve, když si duchovní s některými potřásl rukou. Mladík z Velkých Pavlovic byl společně s kamarádkou Zdeňkou Bálkovou mezi nimi. „Nedokáži popsat ten pocit slovy, ale vážně, ten moment stát před Svatým otcem je nepopsatelný. Určitě to je pro každého nezapomenutelná chvíle," přiznává Vymazal.

Přitom jeho promluva s papežem netrvala nijak dlouho. „Neumím moc italsky ani německy, takže jsem ho spíš jen pozdravil a uklonil se," doplňuje mladý muž. Posléze se duchovní s ministranty společně pomodlil. Tím však pětidenní výlet na Apeninský poloostrov pro skupinu 
z Břeclavska rozhodně nekončil. „Otec Marek v Římě už několikrát byl, takže to tam zná jako svoje boty. Navštívili jsme třeba katakomby svatého Kalixta, svatopetrskou baziliku, koupali se v moři…," vzpomíná Vymazal.

Domů se mladík i se svými přáteli a farářem Slatinským vrátil plný nových zážitků. „Otci Markovi za všechny zúčastněné děkuju. Na začátku své služby v naší farnosti vzal pod svá křídla pár neznámých dětí a dal jim příležitost zažít spoustu úžasných chvil," dodává Vymazal.

Letos se setkání v Říme zúčastnilo pouze jedenáct ministrantů z České republiky; kromě Velkopavlovických i ze Šaratic a Prace. Všichni se připojili ke zhruba desetitisícům mladých lidí od desíti do třiceti let z dvaceti zemí světa jako je Itálie či Francie. Tato pouť se nesla ve znamení slov proroka Izaiáše: „Hle, zde jsem, pošli mně."

MICHAL HRABAL