„Jsem ráda, že se v Mikulově obnovuje poutní tradice. Je to jenom dobře. Doufám, že i dnešní akce pomůže oslovit více lidí, aby se účastnili duchovního života, ne jen toho konzumního, který v současnosti převažuje," přála si Marie Svobodová z Mikulova, která na pouť také přišla.

Na místě, kde dnes stojí hrobka, nechal v roce 1623 kardinál Dietrichštejn vybudovat Loretánskou kapli, nejstarší na Moravě. Nad ní vyrostl poutní kostel svaté Anny, který však společně s Loretou a kapucínským klášterem v roce 1784 zničil požár.

„Věřící zachránili jenom sochu Panny Marie, kterou přenesli do kostela svatého Václava. Jako vzpomínku na tyto události nyní přeneseme sochu Černé Madony (Madona je původně označení pro Pannu Marii – pozn. autora) z bývalé Lorety do kostela jako v roce 1784," vysvětloval účastníkům mikulovský farář Oldřich Chocholáč.

Tyto pouti se konají v Mikulově třikrát do roka, vždy první květnovou, červnovou a říjnovou sobotu. Hlavní průvod se sochou Černé Madony na Svatý Kopeček bývá na programu v září.

„Na Svatý Kopeček se jde později s modlitbou po křížové cestě i dnes, ale to už není pro mě," přiznala jednaosmdesátiletá žena, která chodí pravidelně do kostela.

„Těší mě, že v sezoně si cestu do kostela nachází i řada turistů. S mladšími lidmi z Mikulova je to horší. Na obě nedělní bohoslužby jich chodí tak kolem čtyřiceti. Na osmitisícové město je to málo," zamýšlela se Svobodová, která v Mikulově žije od roku 1960.