„Povodí nás požádalo o vyjádření k oznámení o kácení stromů mimo les u odlehčovacího ramene Dyje. Jedná se o probírku břehových porostů a údržbu plavební dráhy v souladu s ustanovením vodního zákona. Pracovníci povodí odstraní hlavně nepůvodní javory jasanolisté a dále vrby, zbývající jasany pak pracovníci ošetří prořezem. A to na straně u vodní hladiny,“ uvedl Vratislav Nakvasil z odboru životního prostředí břeclavské radnice.

Z celkového počtu 146 kusů bude šestadvacet vrb, osmapadesát jasanů, čtyřiapadesát javorů jasanolistých, dva ořechy, dvě jabloně a dvě mirabelky. „Rozhodně nedojde k odstranění všech stromů u vody. Byli jsme se na místě se zástupci Povodí Moravy podívat a vybrali jsme jen ty stromy, které brání růstu perspektivním a estetickým jedincům,“ dodal Nakvasil a podotkl, že k zemi půjdou i stromy poškozené, nebezpečně a okousané od bobrů.

K odstranění stromů dochází hlavně kvůli lepší údržbě hrází a také vodního toku. „Vzhledem k budoucí plánované úpravě protipovodňových hrází se tímto záměrem zabezpečí i dostupnost oblasti pro pracovní techniku,“ nastínil Nakvasil.

ELIŠKA WINDOVÁ