Opravy naváží podle mluvčího Povodí Moravy Petra Chmelaře na obnovu Zadního rybníka, kterou vodohospodáři provedli v letech 2013 a 2016. Důvodem je zajištění bezpečnosti vodního díla. „Po zrušení Zemědělské vodohospodářské správy nám do správy přidělili 138 malých vodních nádrží, z nichž většina byla ve velmi zanedbaném stavu. Mezi nimi právě i Přední a Zadní rybník v Hustopečích,“ přiblížil Chmelař.

Nádrže nyní v závislosti na jejich stavu, doporučení technicko-bezpečnostního dozoru a finančních možnostech vodohospodáři postupně opravují. „Projektovou dokumentaci k opravě Předního rybníka, který byl v té době ve značně zanedbaném stavu, bylo nutné kompletně přepracovat, protože nesplňovala požadavky na opravy vodních nádrží. Ihned jsme začali jednat a s ohledem na financování jsme nejprve provedli opravu Zadního rybníka,“ zdůvodnil mluvčí.

Součástí oprav Předního rybníka bude rekonstrukce hráze, výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu a částečné odtěžení nánosů. „Většina pozemků je v majetku města Hustopeče, konkrétně pozemky pod hrází i pod vodní hladinou. Bez dořešení vlastnických vztahů není možné tuto investici z dotačního programu ministerstva zemědělství provést. Předpokládáme ale, že majetkoprávní vztahy k pozemkům nebudou překážkou,“ doplnil Chmelař s tím, že hotovo by mohlo být do jednoho roku od dořešení majetkových otázek.

Přední rybník se dlouhodobě potýká s vysycháním. „Problém je, že se nám ztrácí voda a máme tady nefunkční výpust. To všechno se dlouho ví, protože od roku 2007 existuje projekt, ale Povodí Moravy se k tomu stále stavělo tak, že má priority někde jinde. Až letos se konečně hnuly ledy a vypadá to, že se začne něco dít,“ popsal místostarosta města Bořivoj Švásta.

Pokles hladiny však podle Povodí Moravy není způsobený stavem a průsaky v oblasti hráze, ale nízkou vodností vodního toku Štinkavka a dlouhodobým suchem. V době intenzivních srážek či povodňových průtoků by ale mohlo dojít k naplnění nádrže, proto je nutné, aby byla hráz v dobrém stavu bez rizika rozplavení. Zda se podaří či nepodaří nádrž naplnit, je otázkou hydrologické situace, nikoliv stavu hráze.  Zástupce města jsme upozornili i na tuto skutečnost,“ poznamenal mluvčí.

Místostarosta Švásta se však domnívá, že k naplnění rybníka pouze dešťovou vodou nemůže dojít. „Nemyslím si, že by se za těch současných podmínek, které na Hustopečsku panují, podařilo rybník napustit jen srážkovou vodou. Musíme počkat, až stoupne i spodní voda,“ sdělil místostarosta.