Konference se uskuteční ve středu a ve čtvrtek. „Tématem bude management biotopů a předcházení škodám, které způsobují zvláště chránění živočichové, kteří nemají v našich podmínkách přirozené nepřátele," uvedla mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková.

Ačkoliv její kolegové spolupracuje s rakouskou stranou na několika projektech, společná konference, na v současné době velmi aktuální téma, se uskuteční vůbec poprvé.

Mimo jiné dojde na přednášky zaměřené na přísně chráněného bobra evropského, který v posledních letech způsobuje v okolí řek škody. Zdatně mu v této činnosti sekunduje také zvláště chráněný kormorán velký. Odborníci se zaměří i na boj s invazní rostlinou křídlatkou, která se rychle šíří a vytlačuje z břehů řek původní vegetaci," doplnila Tomíčková.