Nyní vysouzená náhrada náleží majitelům za období tří let. Pokračovat chtějí žalobou o náhradu i za další období. O rozsudku informovala právní kancelář Frank Bold Advokáti. Vyjádření státního podniku Povodí Moravy ČTK zjišťuje.

„Z rozhodnutí soudu vyplývá, že nárok na peněžní náhradu za zatopení pozemků vzniká za každý den trvajícího omezení. Klienti ji tedy mohou požadovat za každý den, kdy je vodní dílo na jejich pozemku," uvedl advokát Jan Hejl z Frank Bold Advokáti.

Ústavní soud se letos zabýval jinou podobnou kauzou. Týkala se pozemku na Šumpersku, na kterém je část malé vodní elektrárny. Ústavní soudci vyhověli stížnosti majitelů, kteří taktéž vedli spor s Povodím Moravy, a zrušili rozhodnutí soudů, podle nichž se náhrada za omezení vlastnického práva poskytuje pouze jednorázově.

Zdroj: Youtube

V nálezu Ústavní soud uvedl, že "opakující se plnění je v řadě situací praktické a smysluplné, neboť umožňuje zohlednit dobu trvání omezení vlastnického práva a je způsobilé reagovat i na budoucí změnu poměrů", například zánik vodního díla nebo vývoj kupní síly peněz.

Jedním ze sporů, do kterých se nová judikatura promítla, je ten, který se týká pozemku pod Novými Mlýny, což je soustava nádrží budovaná v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století. V prvním stupni spor řešil Městský soud v Brně, v druhém ten krajský. Rozsudek byl zatím pouze vyhlášen, teprve se bude písemně vyhotovovat.

Policejní pes. Snímek je ilustrační.
Policejní pes u Lanžhota zranil malou dívku, zvíře šlo po převaděči migrantů

Při budování Nových Mlýnů bylo zaplaveno několik obcí a mnoho pozemků místních lidí. Pokud se jejich majitelé domáhali náhrady za zatopení, mohli dosud získat pouze jednorázovou náhradu, v mnoha případech byla ale i ta už promlčená. Po novém nálezu Ústavního soudu se situace podle Frank Bold změnila.

Vodními díly, kterých se nová rozhodovací praxe může dotknout, nejsou jen nádrže. Týká se to i hrází, jezů, kanalizací, vodních řadů, zavlažovacích systémů, protipovodňových opatření, studen a mnoha dalších. „Pokud bylo vodní dílo vybudováno před rokem 2002 a neexistuje jiné věcné břemeno než zákonné, má vlastník pozemku nárok na náhradu za omezení jeho užívacího práva k pozemku. Může o ni tedy žádat za každý den a to zpravidla až tři roky zpětně," uvedl Hejl.

MOŽNÁ BY VÁS ZAJÍMALO: 

Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Začala oprava tankodromu mezi Vranovicemi a Pouzdřany