„Účelem je doplnění vodních stavů na revitalizační soustavě kanálů v oboře, a tím posílení vodního režimu v této oblasti,“ vysvětlil mluvčí břeclavské radnice Jiří Holobrádek.

V závislosti na přítocích do novomlýnských nádrží podle něj vodohospodáři plánují zvýšený odtok do Dyje ponechat po dobu zhruba čtyř dní. „To proto, aby došlo ke snížení hladiny v nádržích opět na kótu asi 170 metrů nad mořem,“ vysvětlil mluvčí. (hag)