Povodí Moravy vypsalo jako správce toku začátkem roku na tuto akci výběrové řízení. Vítězná firma zvládla práci za necelé dva měsíce. „Jednalo se zejména o opravu jedné třetiny přelivu z celkové délky pěti set padesáti metrů. Došlo k odstranění narušených betonových částí, firma vybudovala novou betonovou patku s drénem, položila geotextilie a filtrační vrstvy,“ popsal průběh oprav Ladislav Vágner z Povodí Moravy. V neporušených místech provedl zhotovitel díla nízkotlakou injektáž.

Na začátku května opravilo Povodí Moravy za pomoci svých strojů i vznikající nátrž nad novým železničním mostem, kterému se říká Bratislavský. „V místě nátrže dlouhé padesát metrů jsme vytvořili patku z lomového kamene a svah dosypali a urovnali zeminou,“ uvedl Vágner.

Oprava bezpečnostního přelivu