„V obou případech úřad vyhodnocuje, kde má člověk takzvané centrum zájmu. To znamená, kde platí popelnice, má nahlášené auto a kde bydlí. Podle toho se pak odkáže na český, či rakouský úřad. Ve srovnání výše podpory je ta rakouská o několik tisíc větší. Clověk ale musí dodržovat jejich pravidla. Pokud se nedostaví na kontrolu a do telefonu řekne, že je v Česku, okamžitě ho vyřadí z evidence," shrnul v odpovědi klady a zápory Libor Šimánek z poradenské služby Eures.

Ta spojuje úřady práce z 31 evropských zemí a kromě toho, že chrání práva zaměstnanců, nabízí i přehled práce v jednotlivých zemích a oblastech. „Na www.eures.cz si stačí do vyhledávače zadat Rakousko a přilehlé okresy Dolního Rakouska a vybírat. Výhodou je samozřejmě jazyková schopnost," vzkázala rakouská právnička Agnieszka Bros, která část besedy vedla.

Přiblížila podrobnosti i rizika uzavírání pracovních smluv (lze uzavřít i ústně, ale s písemným potvrzením platu a obsahem práce), okolnosti třináctého a čtrnáctého platu (ze zákona automatický nárok na příplatek na dovolenou a Vánoce) či přesčasy (při více než 40 hodinách přesčasů za týden má zaměstnanec nárok na odměnu ve výši padesáti procent hodinového platu).

„Zaměstnanec má ze zákona nárok na pět týdnů placené dovolené. Nemocenskou je zaměstnavatel povinen platit od písemného oznámení nemoci. Stačí ale poslat SMS nebo email. Individuální změny pak řeší kolektivní smlouvy, které se liší podle druhu zaměstnání," uzavřela Bros.