Zhruba hodinu po poledni je na hustopečském koupališti vedro k padnutí. Žena u pokladny s úsměvem prozrazuje, že pichlavé sluníčko zatím přilákalo ke koupání přes čtyři stovky lidí. Dodává, že ve středu bylo ve stejnou dobu koupaliště mnohem více zaplněné a za den přišlo čtrnáct set návštěvníků.

„Lidi tady plavou, tak tady neskač,“ pohrozila plavčice neukázněnému dítěti. Jakmile se otočí, jiný puberťák skočí do vody a posmívá se, že ho přísná dívka nenachytala. Ta se ale občas znenadání otočí a foukáním do píšťalky dává jasně najevo, kdo je na koupališti pánem.

Největší nervy mají z nezbedných dítek prarodiče. Kamenné výrazy ve tvářích babiček značí velkou zodpovědnost za malé raubíře, kteří ne a ne postát na místě.

„Koupaliště má kapacitu osmnáct set lidí. Zatím největší návštěvy byly okolo patnácti set,“ mnul si spokojeně ruce ředitel sportovního zařízení města Hustopeče Alois Lejska. Zároveň poznamenal, že ztrátu způsobenou deštivým počasím z posledních týdnů lze brzy dohnat. Potřeba je jediné – aby vydrželo současné slunečné. „Na víkend zase hlásí ochlazení, tak uvidíme,“ pokrčil rameny Lejska.

Podobně mluví i provozovatelé dalších koupališť v okrese. Třeba správce sportovního areálu v Nemčičkách Jaroslav Stávek si konečně oddechl, že se koupací sezóna konečně dala do pohybu.

Starat se o bazén totiž není nic jednoduchého. Pro provozovatele to znamená značné náklady na provoz, i když je špatné počasí a lidé nikde. „Počasí se konečně umoudřilo. Nezáleží na teplotě vody. Je třeba aby byl dva tři dny pařák, pak začnou lidi chodit,“ vysvětlil Stávek.