Stezka začíná panelem na nádvoří mikulovského zámku, kde je zavěšený i zvon svobody. Další informační tabule připomínající příběhy uprchlíků, jsou umístěné na signální stezce. První dva jsou u mikulovské staré celnice a další jsou rozesety podél cesty až k Sedleci.