„Náš úřad předal kraji devět pozemků a také budovu hraničního přechodu s příslušenstvím. Kraj tak do svého vlastnictví získal podsklepenou třípodlažní budovu občanské vybavenosti a parcely o celkové výměře více než sedm tisíc metrů čtverečních,“ shrnula Jana Rennerová z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Jak dodala, podmínkou bezúplatného převodu majetku je omezení jeho převodu na jinou osobu po dobu deseti let. A také umožnění bezplatného užívání nemovitostí ministerstvu vnitra v případě obnovení ochrany státních hranic.
Jihomoravský kraj už dříve oznámil, že bývalý poštorenský přechod hodlá pronajmout. Komu a za jakým účelem, to ale zatím zůstává s otazníkem.