Všechny se nacházejí vtěsné blízkosti základní školy. Jedná se o ulici Sovadinova vcentru Břeclavi u vodojemu, ulici Lednickou vCharvátské Nové Vsi u kapličky a ulici Osvobození vPoštorné u kostela. Kromě bezpečnostního značení se tak na silnici objevil nepřehlédnutelný nápis DĚTI, který upozorňuje řidiče na zvýšený počet školáků vtomto místě.

Jednou znejdražších, ale také nejefektivnějších částí zabezpečení přechodů, je tzv. rocbinda. Jedná se o několik desítek metrů dlouhý bezpečnostní povrch vozovky, který má zvýšenou drsnost.

„Tento nástřik výrazně zkracuje brzdnou dráhu vozidla. Hlavním smyslem jeho umístění je zvýšení bezpečnosti chodců na přechodech,“ potvrdil vedoucí odboru správních věcí a dopravy vBřeclavi Rostislav Snovický. Radnice investovala do zabezpečení přechodů šest set tisíc korun a najala si na to odbornou firmu.

Úpravě přechodů předcházela loňská akce, při níž pracovníci břeclavské radnice ve spolupráci sdopravním inspektorátem zmapovali všechny přechody pro chodce ve městě. Smyslem akce bylo vybrat deset nejrizikovějších z nich a tato místa postupně lépe zabezpečit. Kvůli finanční náročnosti však jejich zajišťování probíhá postupně.