*27. července 1839 – Mikulov
+ 22. srpna 1910 – Gainfarn bei Wien

Poté pracoval ve Všeobecné nemocnici, kde vedl oddělení cholery. Později byl jmenován primářem Nemocnice židovské komunity, kterou vedl do své smrti.

KATEŘINA VAJSOVÁ