„Projekt bude hrazený z dotace ministerstva životního prostředí, a to na ochranu hráze před bobry. Peníze máme od státu již schválené, Povodí Moravy projekt připravuje. Hráz má zpevnit asi dalších šest set metrů larzenové stěny. Další opatření se pak bude týkat obou stran řeky, kdy hráze zpevníme těžkým kamenem. A to z vody do výšky asi půl metru,“ uvedl břeclavský místostarosta Jaroslav Parolek.

Ten tak prosím tamní obyvatele, aby díry po bobrech ničím nezasypávali. Materiál stejně bude muset Povodí Moravy následně odtěžit, a tím by se jen zvedly náklady. V současné době se již koná výběrové řízení na dodavatele.