*3. července 1905, Hustopeče

+15. listopadu 1986, Londýn

Současně přispíval do novin a vystupoval v rozhlase. Patřil k německým sociálním demokratům podporujícím spolupráci s československou vládou. Republice zůstal věrný i po okupaci, odešel do exilu a byl úředníkem československé exilové vlády v Londýně. Vystupoval proti poválečnému odsunu německých antifašistů a německy hovořících Židů. Kvůli vypjatým protiněmeckým náladám se vrátil do britského exilu, kde posléze znovu spolupracoval s československými exilovými organizacemi. Napsal oceňované práce například o česko-německých vztazích. President Václav Havel mu in memoriam udělil Řád TGM.