* podzim 2019

Podnětem byl výsledek války a vznik republiky. Českou střední školu ve městě prosadilo nové politické vedení a členové takzvané Matice břeclavské. O zřízení rozhodla ministerská rada 6. května 1919, následně bylo toto rozhodnutí potvrzeno výnosem ministra školství a národní osvěty. Přijímací zkoušky a zápis do nových tří tříd složili první studenti na přelomu června a července. Do nového školního roku pak gymnázium nastoupilo 163 žáků.

Prvním ředitelem se stal rakvický rodák František Fintajsl, do té doby profesor reálného gymnázia v Kyjově. Škola ze začátku postrádala pomůcky i učebnice, neměla vlastní budovu a trpěla nedostatkem pedagogů. Fintajsl tak byl současně ředitelem, třídním i vyučujícím. Údajně trávil v práci až sedmnáct hodin denně. Školní rok 1919/20 byl zahájen ve 2. poschodí německé chlapecké školy na Dubiči, ale už 10. října se gymnázium stěhovalo do české měšťanské školy na Špitálce.

Zdroj: promoravia.cz

Masarykova základní škola Lanžhot slaví 95 let. Na snímku z roku 1939, ještě před poškozením válkou.
Před 95 lety dostavěli a otevřeli školu v Lanžhotě