Konopáska jako jednoho z tzv. sexuálních predátorů filmaři na přelomu let 2018 a 2019 přistihli při velmi explicitní komunikaci s domněle 12letými dívkami na dnes už neexistujícím portálu Lidé.cz. Policie pak u něj navíc našla obsáhlou sbírku dětské pornografie.

Krajský soud v pondělí 6. prosince předchozí verdikt z letošního dubna potvrdil a poslal Konopáska na 2 roky do věznice s ostrahou. A to za pokusy o přečiny ohrožování výchovy dítěte, jeho zneužití k výrobě pornografie, navazování nedovolených kontaktů s dítětem, šíření pornografie a přečin výroby a jiné nakládání s dětskou pornografií. Rozsudek je pravomocný. Podat lze proti němu jen dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně. I kdyby se k němu ale některá ze stran rozhodla, nemá to odkladný účinek.

Dokument V síti
Odborník k dokumentu V síti: Predátoři lákají děti na velké peníze či mobily

Soud dnes nevyhověl ani odvolání státní zástupkyně Lenky Pošíkové, která pro muže chtěla dokonce 3letý nepodmíněný trest. O rok nižší trest je podle senátu dostatečný. Konopáskova obhájkyně Iva Jónová chtěla pro klienta alternativní, nanejvýš podmíněný trest. Poukazovala na nenaplnění skutkové podstaty činů, které jejímu klientovi kladla za vinu žalobkyně. Dívkám totiž ve skutečnosti bylo víc než dvanáct let.

Režisérský přístup Klusáka a jeho týmu advokátka označila za manipulativní a trvala na tom, že Konopásek měl za to, že ve skutečnosti komunikuje se staršími ženami a že všechno bral jako hru. „Na sociálních sítích se běžně komunikuje tak, že si tam někdo vymýšlí,“ řekla Jónová. S takovou obhajobou ale podle soudu přišel Konopásek až ex post. „Byla tam jasná libost, že komunikuje s dívkou v takovém věku,“ komentoval Konopáskovo „slizké“ skypování s herečkou soudce Josef Havlík.

Bez sebereflexe 

Senát by uvažoval o podmínce, pokud by obžalovaný projevil sebereflexi. Ten si ale vinu nepřipouští ani teď. Filmaři podle něj porušili jeho právo na soukromí a následným zveřejněním záběrů ho dehonestovali.

„Jak je možné, že soud řekne, že právo skupiny je víc než právo jedince? Co to je za stát?“ rozhořčoval se Konopásek na chodbě před novináři po skončení veřejného zasedání. Před jeho právem na soukromí byl ale podle senátu vyšší zájem nad ochranou společnosti. Muž totiž s nezletilými nevhodně flirtoval, přestože organizoval akce pro děti.

"Ústečan" z dokumentu V síti před soudem v Ústí nad Labem
Sexuální predátoři z dokumentu V síti. Podívejte se, jak to s nimi je dnes

Konopásek je podle dostupných informací jediným „predátorem“ ze snímku V síti, kterého nějaký místně příslušný český soud potrestal nepodmíněným trestem. Další byli souzeni za lehčí delikty jako sexuální nátlak nebo nedovolené navazování kontaktů s dítětem. Oproti Konopáskovi měli psychickou poruchu nebo deviaci, a tedy sníženou schopnost sebeovládání. A vinu také oproti němu přiznávali.