V plánu jsou nové chodníky, silnice, tři autobusové zastávky a osvětlení. To vše za více než pětadvacet milionů korun bez daně. Jen osvětlení bude stát asi tři miliony. „Chodníky jsou plánované jako bezbariérové, jejich celková délka je 980 metrů. Na trase jsou také tři místa pro přecházení a rovnou šest přechodů pro chodce,“ vyjmenovala mluvčí břeclavské radnice Ivana Solaříková. Chodník po levé straně bude lemovat nově zbudovaná protipovodňová zídka.

K mírné stavební úpravě dojde při výjezdu z ulice nábřeží Komenského na ulici 17. listopadu. „Nyní jsou tam autobusy nuceny jezdit částečně po stávajícím chodníku, vzhledem k nedostatečnému poloměru křižovatky,“ zdůvodnila opravu mluvčí města.

Původní výbojková svítidla osazená na zastaralých stožárech nahradí v osmi set metrovém úseku nová. „Obnovených bude šestadvacet stožárů. Původní svítidla nahradí nové LED osvětlení,“ informovala Solaříková.

Takhle vypadá nová. Záchranáři se do ní budou stěhovat to týdne.
VIDEO: Konec ošetřování u wc. Záchranáři na Nových Mlýnech mají novou základnu

Hotovo budou mít co nevidět pracovníci břeclavských Vodovodů a kanalizací. Část projektu, na níž pracují od prosince loňského roku, vychází na necelých sedmdesát milionů korun bez daně.

„Na nábřeží Komenského jsme opravili kanalizaci mezi stávajícími šachtami v délce šesti set padesáti metrů. Došlo i na propoje kanalizace do přilehlých ulic Fintajslova, Fügnerova a celý šachtový úsek do ulice Čermákova. Dále pak do uličky k poliklinice, průmyslovce a kulturnímu domu,“ vyjmenoval ředitel vodárenské společnosti Milan Vojta. Nové jsou také všechny odbočky kanalizačních přípojek.

Nynější kanalizace je tvořená z železobetonových vejčitých trub s čedičovým žlabem a propoje pak z železobetonových nebo kameninových trub.

Vodovod je v ulici nábřeží Komenského opravený od podzemního hydrantu. Ten se nachází za křižovatkou s ulicí 17. listopadu až po koncový hydrant na konci ulice u točny. „Opraveny jsou také propoje. A to ke kulturnímu domu, do ulic Čermákova a Fintajslova, k poliklinice a k řece Dyji směrem na Smetanovo nábřeží,“ sdělila mluvčí vodárenské společnosti Eliška Windová. Dodala, že součástí je rovněž oprava veřejných částí, konkrétně devatenácti kusů vodovodních přípojek.

Strážník v Břeclavi při zákroku použil služební zbraň. Snímek je ilustrační.
Konflikt a střelba v Břeclavi. Strážník použil zbraň proti agresivnímu muži

Pracovníci VaKu se podílejí také na koordinaci pokračující obnovy, kterou již řeší město. „Pomohli jsme vyfrézovat a ekologicky zlikvidovat asfaltový povrch v celé ploše silnice nad kanalizací nebo vodovodem. Po vybudování kanalizace a vodovodu jsme provedli zásyp rýhy a provizorní zásyp recyklátem, konkrétně štěrkopískem. V nejbližší době bude v trase kanalizace nebo vodovodu rozebraný a zlikvidovaný chodník. Po provedení zásypu rýhy pak bude i v tomto případě následovat zásyp recyklátem,“ konkretizovala mluvčí Windová.

Pokud všechno půjde, jak má, hotovo bude do konce letošního roku. „Přestřižení pásky je v plánu na začátek října 2023. A to s účastí všech tří investorů, jimiž jsou Povodí Moravy, VaK Břeclav a břeclavská radnice,“ doplnil ředitel Vojta.