Až dvě stě lůžek dlouhodobé péče. To je jedna z cest pro zlepšení ekonomických výsledků břeclavské nemocnice. Vyplynulo to z nedělní návštěvy premiéra Bohuslava Sobotky v Břeclavi. Podle něj má nemocnice jako páteřní krajské zařízení dlouhodobou perspektivu. S nynější strukturou poskytované péče. „Je jenom otázka využít existující volné prostory a hledat další aktivity. V závislosti na poptávce a ekonomické výhodnosti," řekl Sobotka.

Jihomoravský hejtman Michal Hašek vidí jako jednu z možností zřízení lůžek pro osoby s Alzheimerem či demencí. „Umím si představit i to, že tady vedle sebe mohou fungovat jedna příspěvková organizace v oblasti zdravotnictví a druhá v oblasti poskytování pobytových sociálních služeb," přiblížil Hašek možnou budoucnost nemocnice.

Předseda vlády nahlédl do několika oddělení, setkal se s ředitelem nemocnice Jiřím Jurníkem i některými zaměstnanci. „Jsem rád, že jsme měli možnost ukázat několikaměsíční výsledky naší práce. A představit, jakým směrem by se zařízení mohlo dále vyvíjet," podotkl po setkání Jurník, jehož snahou je hospodařit s vyrovnaným rozpočtem.

Sobotka to, stejně jako zvládnutí stále komplikovanější personální situace, ocenil. „Jsem rád, že se nemocnici daří postupně ekonomicky stabilizovat," sdělil.

A slíbil navýšení platby státu do systému zdravotní péče, což by se mělo odrazit v navýšení platů zdravotních sester a lékařů.

Ještě před cestou do Břeclavi si premiér prohlédl zpevněný svah v Bulharech, který předtím svou nestabilitou ohrožoval několik domů. Náprava stála osmdesát milionů korun.

Už od vydatných dešťů na podzim roku 2014 řeší kraj podobný problém s uzavřenou silnicí mezi Dolními Věstonicemi a Pavlovem. Zatím marně. „Tato silnice je jednou ze vstupních bran na Pálavu a k mušovským jezerům. Jsme si toho vědomi. Zároveň ovšem máme informace od České geologické služby a obce o tom, že nestabilita postihla širší území," naznačil hejtman Hašek, že ani padesát milionů korun uvolněných vládou by nemuselo stačit.

Sobotka zmínil, že problém v minulém týdnu opakovaně řešil s ministrem životního prostředí. „Prioritou je co nejrychlejší obnovení provozu. Chceme ale, aby vynaložené investice byly efektivní a trvalé. Jako v Bulharech," odmítl Sobotka provizorní řešení.

A Hašek šel ještě dál. „Budeme chtít slyšet opověď na otázku, nakolik může takto velká svahová nestabilita souviset s tím, že před třiceti lety se tam vybudovaly novomlýnské nádrže," neskrýval, že by mohlo jít o mnohem větší problém.