Přibičtí současně vykupují pozemky v zahrádkářské kolonii. „Zahrádky jsou totiž umístěny napříč několika parcelami různých vlastníků a situace je zde těžko řešitelná. Proto se do vypořádání této lokality vložila obec,“ uvedl přibický starosta. Další pozemky obec směnila s brněnským biskupstvím kvůli vybudování komunitního centra.