„Oficiálně může školku navštěvovat čtyřiadvacet dětí. Zastupitelstvo schválilo v rámci výjimky navýšení o čtyři děti na osmadvacet míst. Nová menší třída, kterou chceme vybudovat, by měla pojmout deset až patnáct dětí. Víc nám hygienické a požární předpisy nedovolí. Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo není kompletní, tak nemůže rozhodovat o žádných dalších přístavbách. Musí vycházet pouze ze stávajících prostor, které jsou k dispozici, a v nich provádět úpravy,“ vysvětlil Miroslav Effenberger, který je pověřený vedením Přibic do doby, než se v obci budou konat nové volby.

Svým vyjádřením narážel na skutečnost, že tamní zastupitelstvo není v počtu pěti členů usnášeníschopné. A to od doby, kdy šestice zastupitelů ze dvou kandidátek na svoje funkce po neshodách rezignovala.

Jak Effenberger dodal, rozpočtem obec při výdajích na opravy školky omezená není. „Na předchozím zastupitelstvu byla zamluvená částka tři miliony sto tisíc korun. Ta však počítala i s přístavbou. Stavební úpravy budou podstatně levnější. Myslím, že to bude v řádu maximálně statisíců včetně vybavení a nákladů s tím souvisejících,“ vypočítal muž pověřený vedením obce.

Lidé se také ptali

Mateřská škola však nebyla zdaleka jediným tématem, jemuž dala pětice zastupitelů ve čtvrtek prostor. „Podstatnou část jsme věnovali diskuzi, v níž mohli lidé pokládat nejrůznější dotazy. Ty kromě školky směřovaly také k platnosti územního plánu, s nímž máme problémy. Objevily se také otázky k tomu, jaké máme v současném počtu pěti zastupitelů pravomoci a do jaké míry můžeme nakládat s penězi z obecního rozpočtu,“ vyjmenoval Effenberger.

„Probírali jsme také změny v rozpočtu v souvislosti s žádostí o dotaci na územní plán, který připravujeme. Je to jedna z posledních dotací, které od kraje můžeme čerpat. Ten má však podmínku, že smlouvu o poskytnutí dotace musí schválit zastupitelstvo. Předpokládám, že do doby, než se vše papírově vyřeší, bude zastupitelstvo opět v plném počtu a funkční,“ doufá muž pověřený vedením obce.

Ten také poznamenal, co všechno musejí Přibičtí kvůli neschopnosti usnášet se odložit.

„Kolem vojenských bytovek jsou pozemky, které stále ještě vlastní Armáda České republiky. Požádal jsem ji, aby obci pozemky prodala. Chtěli bychom je využít například k budování zahrádek pro obyvatele okolních bytových domů. Ti totiž nemají téměř nic k dispozici. Jedná se o několik tisíc metrů čtverečních,“ řekl Effenberger.

Zatím bude podle svého vyjádření dávat dohromady alespoň potřebné podklady. „V současném stavu nemůžeme o možném odkoupení rozhodnout,“ nechal se slyšet muž pověřený vedením Přibic.