Jak dobře si žáci v testech vedou, překvapilo ředitelku Základní školy Velké Němčice Jaroslavu Tesařovou. Škola se v češtině i matematice umístila v okresní tabulce na druhém místě.

Kromě odpoledních přípravných kroužků nabízí deváťákům i týdenní kurz. „V březnu pořádáme školu v přírodě zaměřenou na přípravu na přijímačky. Dopoledne trénujeme testy a strategie jejich řešení, odpoledne je vyplněné hrami a sportem a večer nabízíme individuální konzultace,“ informovala ředitelka s tím, že kurz je už asi dvacetiletou tradicí.

K výuce podle Tesařové přistupují učitelé se spravedlivostí, přísností a ochotou pomoci. „Navzdory dnešním trendům se snažíme stále držet určitou úroveň toho, co by žáci měli umět a vedeme je k zodpovědnosti za své vzdělání. Důležitá je samozřejmě i podpora rodiny,“ dodala ředitelka s tím, že absolventi základní školy nemívají problémy zvládat učivo na středních školách.

Nejúspěšnější školy na Břeclavsku podle průměrného výsledku testu z češtiny:

  • ZŠ a MŠ Šitbořice: 61,2 %
  • ZŠ Velké Němčice: 59,96 %
  • ZŠ a MŠ Břeclav, Kpt. Nálepky 7: 59,70 %
  • ZŠ Břeclav, Slovácká 40: 58,85 %
  • ZŠ Kobylí: 57,97 %

Zdroj: prijimacky.ai a Cermat

V češtině si dobře vedou i žáci Základní a mateřské školy na ulici Kpt. Nálepky v Břeclavi. „V učebním plánu jsme už od prvního ročníku navýšili hodinové dotace češtiny a matematiky. Organizujeme projektové aktivity jako je Den jazyků, podporujeme mediální gramotnost, zapojujeme se do naukových a logických soutěží napříč předměty,“ vyjmenovala ředitelka školy Jitka Šaierová.

Jak a podle čeho jsme vybírali nejlepší školy

Co znamenají čísla u škol? Jde o průměrné procento dobře vyřešených úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky na dané škole v přijímacích testech za posledních pět let. Číslo 50.00 tedy znamená, že žáci vyřešili v průměru polovinu přijímacího testu.

Do výběru jsme zahrnuli všechny školy z daného okresu, které měly minimálně 20 žáků v devátých třídách, kteří dělali přijímací testy.

Kvůli relevanci dat jsme se zaměřili pouze na přijímací zkoušky na čtyřletá studia (téměř 90 procent všech) a vynechali jsme přijímačky na víceletá gymnázia

Zdroj: prijimacky.ai a Cermat

V břeclavské škole se letos na přijímačky chystá asi dvacet žáků. Pomoct jim má přípravný kroužek a simulace reálných zkoušek. „Při procházení testových úloh zjišťujeme ideální strategii, kterou využít, například vylučovací metoda funguje skvěle,“ dodala Šaierová.

Přijímací zkoušky na Mikulášském gymnáziu v Plzni.
Jak jsou na tom žáci v ČR? Přijímací zkoušky zvládají nejlépe ti z větších měst

Úspěšnosti přes osmapadesát procent v češtině a přes dvaačtyřicet procent v matematice dosáhli žáci Základní školy Slovácká v Břeclavi. Podle ředitele Martina Janoška je důvodem kromě přístupu učitelů i zapojení technologií a inovativních postupů. „V hodinách využíváme například pracovní sešity, chromebooky a výukové programy. Žáci si hledají vztah k literatuře ve čtenářských dílnách, využívají e-sešity, instagramové deníky či lapbooky, tedy knihy složené z více prvků,“ sdělil ředitel.

Nejúspěšnější školy na Břeclavsku podle průměrného výsledku testu z matematiky:

  • ZŠ a MŠ Šitbořice: 50,39 %
  • ZŠ Velké Němčice: 47,72 %
  • ZŠ Podivín: 43,17 %
  • ZŠ Břeclav, Komenského 2: 42,99 %
  • ZŠ Břeclav, Slovácká 40: 42,66 %

Zdroj: prijimacky.ai a Cermat

K testům na jaře plánuje jít devadesát žáků školy Slovácká. „Žáci mají k dispozici kvalitní poradenské pracoviště, které je schopné a ochotné každému jednotlivci pomoci nejen s výběrem střední školy, budoucím směřováním, ale také s řešením případných výukových problémů,“ vysvětlil Janošek.

Otestujte své znalosti v aplikaci Aimos

Přijímačky s Deníkem: V aplikaci Aimos si každý může otestovat své znalosti a na základě výsledků se posléze zaměřit na to, v čem má nedostatky. Aplikace také umožňuje vyhledat konkrétní základní školu a tu propojit s preferovanými středními školami. Po vyplnění vstupního testu bude uživateli vytvořen individuální vzdělávací plán, který bude přizpůsobený doplňování znalostí potřebných k úspěšnému přijetí na vybranou střední školu. Aplikace je dostupná na adrese www.aimos.cz.

Mezi školy, jejichž žáci dosáhli v okrese nejlepších výsledků v matematice, patří i Základní škola na ulici Komenského v Břeclavi. Podle učitelky matematiky Jitky Chlumecké, která se kromě běžných hodin věnuje žákům i v matematickém kroužku, stojí za výsledky právě aktivita samotných dětí.

Přijímací zkoušky
Termín pro přihlášky na střední školy se neprodlouží. Zůstává do 20. února

„Žáci mají týdenní úkol na procvičování a pokud čemukoliv nerozumí nebo jim příklady nevycházejí, ptají se v hodině matematiky. Nesmí se bát mluvit o tom, co jim nejde, podle toho pak i pracujeme v kroužku,“ popsala Chlumecká. V letošním roce se chystají školu dokončit dvě třídy deváťáků, asi pětadvacet z nich bude skládat přijímačky.

Za nezbytný základ pro dosahování dobrých výsledků označil ředitel Základní školy Kobylí Vlastimil Janda zkušené učitele a spolupráci mezi nimi. „Letos připravujeme na zkoušky až tři čtvrtiny deváťáků. Je to náš standard, už jsme zažili i to, že tříletý obor šel studovat z ročníku jen jeden žák," okomentoval Janda.

Po celém Česku chybí několik tisíc učitelů. Stát chce jejich nedostatek kompenzovat i náborem nekvalifikovaných lidí
Českým školám chybí pedagogové. Ministerstvo chce nabírat učitele z ulice

Podle dat Cermatu dosahovali nejlepších výsledků na přijímacích zkouškách na střední školy v minulých letech žáci z Prahy a Brna a jejich okolí. Celorepublikový průměr při plnění testů z češtiny přesahuje pětapadesát procent, u matematiky je úspěšnost přes jednačtyřicet procent.

V obou případech tedy platí, že jsou školy s nejlepšími výsledky na Břeclavsku nadprůměrné v porovnání s celostátní situací. „Je třeba analyzovat data a identifikovat přístup úspěšných škol, abychom ho mohli později implementovat i ve školách, které teď tak dobré výsledky nemají,“ uvedl už před časem pro Deník ředitel společnosti prijimacky.ai Pavel Osvald.