Studovat oděvní design se rozhodla po ukončení gymnázia. „Po střední škole jsem dospěla k rozhodnutí, že bych chtěla jít pracovat rukama, aby byly produkty mé práce vidět a lidé si na ně mohli sáhnout. Vybrala jsem si záměrně studium designu oděvu, protože je to významný komunikační nástroj a člověk pomocí něj komunikuje s okolím každý den,“ říká Malendová.

V současné době své návrhy představuje na výstavě s názvem Pod povrchem ornamentu v Uherském Hradišti. Ta se zabývá právě spojením tradičních krojů a moderní módy. Návštěvníci mohou ve Slováckém muzeu kromě nových návrhů najít i zrenovované kroje.

A proč se mladá studentka začala zabývat právě spojením lidového a moderního oblečení? „U nás na oboru oděvního designu si uvědomujeme důležitost dědictví, které nám kroje zanechávají. Je pro nás podstatné, aby toto dědictví nezmizelo. V návrzích se snažíme do oblečení přidávat prvky tradičního lidového kroje tak, aby nebyly na první pohled hned patrné a nenarušovaly celkový dojem,“ popisuje záměr Hustopečanka.

Motivuje ji i možnost hlouběji poznávat region, ve kterém se kroje nosí. Zdůrazňuje, že je důležitý také původní účel, ke kterému oblečení sloužilo. „Myslím si, že by byla velká škoda hledat inspiraci v zahraničí, když máme doma tak bohaté kulturní dědictví, které stěží nalezneme jinde ve světě,“ zdůrazňuje Malendová.

O tom, jestli bude v práci na netradiční kombinaci moravských tradic a moderny i nadále pokračovat, ale zatím nemá úplně jasno. „V současné době jsem v prvním ročníku a ráda bych se ještě zaměřila i na jiné oblasti designu. Ale kdo ví, třeba se k zajímavému spojení lidových krojů a současného oblečení ještě vrátím,“ usmívá se.

ADAM PAVELKA