„Program je 
v současnosti zaměřený pro druhý stupeň základních škol. Děti se díky němu dozví, jak funguje naše armáda, co je branná povinnost, proč jsme 
v NATO a mnohé další informace," uvedla Daniela Hölzelová z odboru komunikace ministerstva obrany.

Žáci měli po celé dopoledne možnost poznat práci armády. „Chceme děti prakticky připravit na situace, se kterými se mohou v dnešní době setkat. Jak přivolat první pomoc, naučit se ošetřit poranění, zlomeniny nebo krvácení," řekla Hölzelová.

Vyškovská jednotka nachystala několik stanovišť, kde vojáci předvedli své schopnosti a dovednosti.

Jiná váha

Gymnazisté si tak například vyzkoušeli, jak správně zacházet s obvazem. „Měla jsem už několikrát naražený prst a podobně, takže jsem věděla, jak s obvazem zacházet. Často jsem si ruku obvazovala sama," nenechala se při ukázkách vojáků zaskočit napčíklad Melánie Minaříková z primy.

Spolužačka Jůlie Mikesková si naopak vyzkoušela práci s obvazem poprvé v životě. „Je to pro mě novinka. Kdyby se někomu teď něco stalo a lehce se poranil, tak bych mu možná dokázala obvázat ránu," zamýšlela se primánka.

Děti se také dozvěděly o nebezpečí chemických havárií či zbraní a jaká jsou protichemická opatření ochrany obyvatelstva. „To, že se před děti postaví voják v uniformě a názorně jim předvede, jak zachránit kamarádovi život nebo jak se zachovat při živelných pohromách, má určitě jinou váhu, než když se o to pokusí kdokoliv jiný," zmínila mluvčí.

Součástí středečního programu byla také chemická ochrana, kde si děti vyzkoušely speciální obleky nebo ochranné masky. K nahlédnutí byla rovněž vojenská technika.

Příprava občanů k obraně státu je dlouhodobý projekt, který bude postupem času určený i pro zájemce mezi dospělými.