Unikátní ekosystém je na pokraji zhroucení. Takto varují před katastrofou ekologové, kteří se již dlouhých osm let přou s vodohospodáři o výšku hladiny Novomlýnských nádrží. Ve sporu, který posuzovalo několik úřadů a soudů, jde o zhruba pětaosmdesáticentimetrové snížení hladiny. Tento krok má pomoci k tomu, aby se zde mohly vyvíjet mokřady a ptačí hnízdiště.

Definitivně by mělo rozhodnout o osudu letité tahanice ministerstvo zemědělství, které čeká na rozsudek Nejvyššího správního soudu. „Nemohu předjímat výsledek našeho rozhodnutí. Nicméně už ve dvou předešlých případech jsme rozhodli, že se snížením hladiny nesouhlasíme. Bylo by zvláštní, kdybychom nyní rozhodli jinak,“ míní mluvčí ministerstva zemědělství Petr Vorlíček.

Zhruba šedesátimilionová investice, o které v minulosti rozhodlo ministerstvo životního prostřední, tak podle všeho přijde nazmar. Tato suma totiž sloužila pro vybudování dvou ostrovů uprostřed střední nádrže novomlýnské nádrže, které jsou určeny pro rozvoj tamního ekosystému.

„Domnívám se, že by bylo velmi vhodné, aby se situace vyřešila. A aby minimálně ve střední nádrži se hladina snížila. Umožní to mnohem větší rozvoj hnízdících ptáků,“ podotkl vedoucí Správy Chráněné krajinné oblasti Pálava Jiří Matuška.

Vodohospodáři a okolní obce se záměry ekologů nesouhlasí. Podle nich by snížení hladiny poškodilo podnikatele, především vinaře či majitele hotelů a penzionů. Poukazují také na nedostatek vody pro zavlažování, což by poškodilo zemědělce.

„V období prokazatelných klimatických změn, kdy se voda stává strategickou surovinou, je naivní se jí zbavovat snížením hladiny. To je v rozporu se zdravým rozumem,“ nechal se slyšet senátor za Břeclavsko Jan Hajda, který podporuje vodohospodáře.

Především ornitologové se ale obávají, že pokud nedojde k rychlému snížení hladiny, může to mít fatální následky pro tamní hnízdící ptáky. Už nyní jsou navíc podle ekologů prakticky zničeny mokřady.

„Co mám informace, tak by tam mělo docházet k degradaci populace hnízdících ptáků. Mělo by rychle dojít k nějakému opatření,“ upozorňuje Matuška na bobtnající problém. „Chápu některé požadavky ekologů a domnívám se, že tyto je možno zabezpečit již při současné hladině,“ namítá zase Hajda.

Na konečný verdikt si budou muset obě strany ještě počkat. Ministerstvo zemědělství čeká na originál rozsudku Nejvyššího správního soudu. Poté musí do tří měsíců rozhodnout o odvoláních ekologů.