Další díly seriálu Nejkrásnější místa Pálavy naleznete ZDE

V lesích jsou zde zachovány porosty s jasanem úzkolistým, jilmem vazem, a dubem letním, na vlhčích místech s vrbou bílou a topolem bílým, které se kombinují se zbytky lužních luk, periodickými tůněmi a vodními kanály.

Z rostlin je zde významná populace bledule letní a ladoňky vídeňské, oba druhy byly předmětem zájmu záchranných akcí a přesazeny sem byly před napuštěním Novomlýnských nádrží. Bohaté jsou zde populace pryšce bahenního a kosatce sibiřského.

Rezervace je význačným hnízdištěm ptactva, domov zde našel majestátný orel mořský, společně s luňákem hnědým a červeným. Ve starých stromech hnízdí kolonie kavek, hojná je například cvrčilka říční. Klapáním zobáků se na jaře ohlašuje i menší kolonie čápa bílého, původní unikátní hnízdění husí velkých na hlavatých vrbách již ale zaniklo.

V poslední době zde našel útočiště i bobr evropský, po němž nacházíme precizně skácené stromy a důkladné hráze, kterými výrazně upravuje vodní režim v rezervaci. Z bezobratlých živočichů zde vzácně ještě najdeme na zamokřené půdě střevlíka mřížkovaného, pod starou kůrou naturového brouka lesáka rumělkového a nebo několik stromových kolonií mravence lužního. K celkové bohatosti je třeba ještě zmínit obojživelníky a nebo vzácné vodní korýše.

Rezervace je po vybudování systému stavítek na vodních kanálech samostatně zaplavitelná, stále je ale nejvíce závislá na zvýšeném průtoku v sousední Dyji a na přirozené povodni, která sem přináší vcelku pravidelně životadárnou vodu.

Tento přírodní ráj, kde ale nevede turistická trasa, není volně přístupný veřejnosti, protože nevelká rozloha a zejména vzácné hnízdění ptáků vyžaduje maximální klid. Ochranný režim navíc pomáhá zajistit zejména trvalá přítomnost množství komárů.

JIŘÍ MATUŠKA
Autor je vedoucí Správy Chráněné krajinné oblasti Pálava v Mikulově

Vážení čtenáři, seriál Nejkrásnější místa Pálavy najdete také v tištěné podobě každý čtvrtek v Břeclavském deníku Rovnost.