A to ještě v únoru. „Chceme obnovit zanikající biotopy stojatých vod, a prodloužit tak dobu, po kterou zadrží vodu v krajině. Zároveň poskytnou životní prostor pro řadu rostlinných a živočišných druhů, které jsou vázáni na periodické tůně," objasnil záměr Šálek.

Projekt počítá s pročištěním dvou tůní na pozemcích ve správě Lesů ČR. Jak upřesnil lanžhotský ekolog, odtěžená zemina skončí v nejbližším okolí tůní. „A to takovým způsobem, aby neovlivňovala odtokové poměry v území. Dno ani břehy tůní se zpevňovat nebudou," doplnil Šálek.

Náklady na tento projekt v Kančí oboře jsou zhruba čtvrt milionu korun. Zcela je zaplatí evropské peníze.

Obojživelníci si vybírají tůně i jako vhodné prostředí k rozmnožování. Množství vody a výška vodního sloupce se v nich odvíjí od přirozeného kolísání hladiny podzemní vody. Periodické tůně v roce postupně vysychají.

Obnova dvou tůní v Kančí oboře na mapě.