Ochranáři už berličky v minulosti osadili i na jiných pozemcích, o které se stará Správa Chráněné krajinné oblasti Pálava.