Ze zbytků některých vrtů starých třicet až osmdesát let stále uniká ropa. Dostává se do půdy i do spodních vod. Staré špatně zajištěné vrty tak čeká nová likvidace a zasaženou půdu dekontaminace.

„V současné době odstraňujeme ekologickou zátěž například na vrtu u Lužic. Ten byl sice v minulosti zlikvidován, zjistilo se ale, že v jeho okolí je půda stále kontaminována. Ropné látky musíme odstranit ze spodních vod, půdu vytěžit a odvézt na biodegradaci a nahradit nezávadnou půdou,“ vysvětlil náměstek ředitele státního podniku Palivový kombinát Ústí Igor Němec.

Právě tato firma chystá projekt na likvidaci a rekultivaci dalších tří set šedesáti vrtů, právě v prostoru, kde by spodní vody mohly za určitých okolností ohrozit prameniště v Moravské Nové Vsi. Vodu z něho pije asi třicet tisíc lidí, převážně na Podluží a v Hodoníně.

Provozovatel prameniště Vodovody a kanalizace Hodonín zjišťuje ropné látky ve vodě a jejím okolí už od založení zdroje v roce 1978.

„Náš podnik, stejně jako Moravské naftové doly, má v okolí několik průzkumných vrtů, ze kterých pravidelně odebíráme vzorky vody a prakticky nikdy jsme nezjistili měřitelné hodnoty ropných látek. V prameništi je dodržován režim čerpání. Jsou tam stanoveny hladiny podzemních vod, přes které se nesmí čerpat, aby se zabránilo případné přítomnosti ropných látek, a také kvůli udržování kvality tohoto vodního zdroje,“ objasnil opatření náměstek hodonínského VaKu Pavel Zabadal. Likvidaci ekologické zátěže podnik přesto vítá.

Staré vrty ale způsobují škody i jinde. Na kontaminované půdě jsou dnes často pole nebo lesy, ale také hospodářské budovy nebo dokonce rybářské sádky. Na Hodonínsku a Břeclavsku jich celkově napočítali kolem šesti set.

„Jsem stavař, a aby zbytky z těch vrtů prosakovaly do horizontů vody, to si myslím, že je trošku nadsazené. Ale samozřejmě k tomu může teoreticky dojít. Je každopádně dobře, že se to udělá, třeba právě v místech zdroje pitné vody,“ uvedla starostka Moravské Nové Vsi Jana Krutáková.

Napravení všech škod potrvá léta. Igor Němec předpokládá, že do roku 2015 na ně Palivový kombinát Ústí vyčerpá stovky milionů korun dotací z evropských fondů. Další miliony půjdou ze státního rozpočtu.

MIROSLAV PECHURA
ELIŠKA WINDOVÁ