Ve funkci vystřídal architekta a radního Martina Ondroucha. Nový první muž Pro Regionu slibuje například více akcí pořádaných pro veřejnost.

Ovlivní změna ve vedení Pro Regionu směr, kterým se léta ubírá?
Nepředpokládám, že by měl nastat nějaký obrat, chceme nadále hrát významnou úlohu ve společenském i politickém životě města Břeclavi. Naším cílem je znovu uspět v komunálních volbách a jsem si vědom, že to bude velmi náročné. Zásadní změna nastává v tom, že dosavadní volební lídr a zároveň starosta města Břeclavi Dymo Piškula se nehodlá znovu ucházet o křeslo starosty. Čeká nás tak volba nového lídra do městských voleb, což je jeden ze zásadních úkolů nadcházejícího období.

Jste z Valtic. Co vás vedlo k tomu, abyste se ucházel o předsednictví v břeclavské organizaci?
Sice nejsem z Břeclavi, ale můj profesní život je s tímto městem úzce spojen. Pracuji zde čtrnáctým rokem a dá se říct, že za ta léta Břeclav s jejími problémy znám a vnímám ji jako své město. Právě díky tomu, že nejsem přímo Břeclavák, věřím, že se na spoustu věcí ve městě dokážu dívat více objektivně, a problémy tak posuzovat s větším nadhledem.

Loni Pro Region upustil od některých akcí pro veřejnost. Proč?
Ambice části Pro Regionu byly vyšší, a proto jsme jako členové politické strany SNK Evropští demokraté v loňském roce věnovali spoustu úsilí krajským volbám, ve kterých jsme bohužel neuspěli. Naše členská základna tak neměla dostatek sil k tomu, aby zorganizovala i všechny pravidelné aktivity týkající se přímo Břeclavi. Proběhly tradiční Burčákové slavnosti, věnovali jsme se seniorům a podpořili jsme některé sportovní akce v městských částech. Nyní chceme znovu navázat i na další dříve úspěšné akce, jako například Skateshow, Den pro rodinu, Mikulášskou besídku a přidat také nějaké novinky, které zatím neprozradím.

PAVEL KAŠUBA