Na atraktivní turistické místo se vydala i studentka Magdaléna Trödlerová. Tvrdí, že nepořádek po sobě nenechala. „V obou případech jsem tam svačila, ale určitě jsem po sobě uklidila. Nemám ve zvyku házet papírky nebo sáčky po krajině," poznamenala.

Množství odpadků je podle vedoucího Správy chráněné krajinné oblasti Pálava Jiřího Kmeta úměrné počtu turistů, kterých je rok od roku víc. Loni jich navštívilo Svatý kopeček zhruba 180 tisíc. Letošní čísla ještě k dispozici nejsou. „Po silvestrovských oslavách tam pravidelně zůstává odpad po ohňostrojích a množství skla a střepů,“ zmínil Kmet.

Přírodní rezervaci Svatý kopeček pravidelně kontrolují stráže přírody. „Mají za cíl působit preventivně a v případě vážnějších prohřešků udělovat pokuty. Nejcennější místa jsou zde opatřena bariérami na usměrnění pohybu návštěvníků," přiblížil vedoucí správy chráněné krajinné oblasti.

Zloděj kradl v prádelně. Odnesl oblečení i boty.
Zloděj kradl v prádelně. Odnesl oblečení i boty. Poznáte ho?

Náklady na úklid označil za nízké. Jedná se hlavně o nákup pytlů na odpad nebo jednorázových rukavic. „Hlavní investicí je však čas dobrovolníků, který úklidu věnují a toho si vážíme nejvíce,“ označil Kmet. Dobrovolníci uklízí několikrát ročně. Při akcích, na kterých se podílí Správa chráněné krajinné oblasti Pálava, i skupiny, o nichž ani sami nevíme.

Mikulovský starosta Rostislav Koštial řekl, že problémy s odpadky mají i na dalších turistických místech. „Není polní cesta, kde by nezůstal po turistech nepořádek,“ uvedl.

Nyní představitelé radnice přemýšlí, jak situaci řešit. „Zvažovali jsme regulaci formou vstupného nebo strážce. Všechno je na pořadu dne. Turisté si umí vynést svačinu nebo lahev vody nahoru, ale už si je neodnesou zpátky dolů," sdělil Koštial.

Přiznal, že nedávno byl podnět, aby město umístilo na Svatý kopeček nějaké odpadkové koše. „To je úplně špatně. Pod kopečkem máme poslední odpadkové hnízdo, které neustále přetéká. Lidé tam vyprázdní úplně všechno. To není správná cesta. Je to o výchově, což bude ještě nějakou dobu trvat," doplnil mikulovský starosta.

MICHAL HRABAL, PETRA ŠEBKOVÁ