V Procháskově lesoparku se už pilně prořezává a ukazují se volné plochy. Práce by měly pokračovat až do konce října. Pak se péče dočká stávající i nově vysazená zeleň.

„Vybudování Procháskova lesoparku je koncepční záležitost pro rozvoj turistického ruchu,“ odpověděl starosta Mikulova Rostislav Koštial na webovém fóru města na dotaz, jak to bude v budoucnu s údržbou tohoto parku.

„Od začátku nám bylo jasné, že to bude přinášet náklady. Všechny zelené plochy v Mikulově se musí udržovat a pokud nechceme, aby z parku byl za pár let zase Boubín, tak se o něj jako řádní hospodáři musíme starat. Peníze na jeho údržbu v rozpočtu vyčleníme,“ doplnil.

Celkové náklady na novou odpočinkovou zónu představují jeden milion osm set tisíc korun. Mikulovským se je podařilo získat z dotací. „Následná péče po dobu dvou let je součástí realizačního projektu. V součtu přijde na tři sta padesát tisíc korun,“ upřesnil vedoucí mikulovského odboru životního prostředí Jan Hluchý.

V dalších letech pak činí předpokládané roční náklady sto padesát tisíc korun. O údržbu zeleně se bude starat firma Tedos.

Procháskův park má sloužit nejenom lidem, kteří v jeho blízkosti bezprostředně bydlí, ale také turistům. „Z centra z Náměstí vede jedna turisticko-odpočinková trasa přes Kozí hrádek a amfiteátr do jeskyně Na Turoldu. Druhá trasa míří přes amfiteátr směrem do bývalého lomu a pokračuje do jízdárny na Cihelně. Třetí jižní osa pak představuje záměr lázeňství a golfu,“ upřesnil Koštial.

Nový lesopark nese jméno po mikulovském mecenáši Karlu Prochaskovi, který již na počátku minulého století sponzoroval revitalizaci tohoto území.