Město Břeclav bude čelit žalobě před soudem. To je obrázek, který by se mohl stát skutečností. Žalovat Břeclav chce majitel realitní kanceláře Megaron Stanislav Görner. Ten není spokojen s výsledkem šetření antimonopolního úřadu.

„Úřad došel ke dvěma závěrům. Že prodej bytů v Břeclavi je v rozporu se zákonem a že nelze nápravy dosáhnout jinak než udělením pokuty,“ vysvětlil Görner. Právě s druhým bodem nesouhlasí a požádal předsedu antimonopolního úřadu o přezkoumání a přehodnocení tohoto závěru.

„Podle mých informací nebyla dodnes uzavřena žádná kupní smlouva, tedy nedošlo k žádnému obchodu. Jsem tedy přesvědčen, že nápravy lze dosáhnout zastavením prodeje bytů,“ řekl Görner. Pokud antimonopolní úřad své závěry nepřehodnotí, obrátí se Görner na soud.

Břeclavská radnice se žalob nebojí. „Město je připraveno na jakékoli řešení. Soud je ale podle mého vědeckofantastická teorie. Podle právních rozborů, které jsme si nechali vypracovat, jsme žádný zákon neporušili. Při prodeji bytů jsme postupovali v souladu s Evropskou unií, jejíž zákony jsou závazné i pro naši republiku,“ uvedl břeclavský starosta Dymo Piškula.

Görner: Efekt pokuty je nulový

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže si vzal prodej městských bytů v Břeclavi na mušku právě na podnět Görnera. Při prodeji město oslovilo pět vybraných realitních kanceláří, se kterými při prodeji více než tisíc bytů spolupracuje. Za porušení zákona při prodeji bytů vyměřil antimonopolní úřad městu Břeclav třicet tisíc korun.

„Udělení pokuty považuji až za druhořadé. Vzhledem k výšce částky a k tomu, že bude hrazena z veřejných peněz, je výchovný efekt této sankce nulový,“ komentuje Görner.

Podle majitele realitní kanceláře by se k soudu mohli odvolat i samotní nájemníci. „Například příkazní smlouvy jsou známé o nás, bez nás. Jde o smlouvy mezi městem a realitkami, kterých se nájemníci neúčastní. Přesto jim stanovují výši provize pro kanceláře, kterou zaplatí nájemníci,“ poukazuje na provinění radnice Görner.

I někteří nájemníci, kteří si chtějí byty odkoupit, jsou připraveni se soudit. V domě v Nádražní ulici v Poštorné se spojilo deset domácností. „Oslovili jsme několik právníků. Bohužel s tím žádný z nich nechce nic mít. Jako by pro ně město byl nějaký strašák, proti kterému nechtějí bojovat. Pomalu odhodlání lidí něco v této věci podniknout ale opadá,“ posteskl si jeden z nájemníků Milan Fico, který se před časem vydal za starostou jednat osobně. Bez výsledku. „Připadne mi, že většina lidí už to vzdala. Město na nás tlačí, aby se vše vyřídilo do konce srpna,“ uzavřel.