Vážený pane starosto, dne 31. července 2009 jsem obdržel Vaši odpověď na svůj dotaz týkající se neschválení mého bytu k prodeji zastupitelstvem města, ale Vaše odpověď zaslaná mi Vaší vedoucí majetkového odboru doktorkou Dědovou mi doslova vyrazila dech. Takovou snůšku nesmyslů bych od právničky nečekal, ale omlouvá ji to, že se nemůže příčit Vašim názorům a nařízením, jinak by zřejmě „neprošla“. Poslušnost vrchnosti je pro Vás zřejmě základ.

Paní Dědová mi ve svém dopisu sděluje, že jednou z podmínek realizace prodeje je realizace prostřednictvím realitních kanceláří, se kterými si město sjednalo „Příkazní smlouvy“ s tím, že veškeré provize uhradí kupující. A jelikož já jsem od počátku prohlašoval, že nebudu kontaktovat žádnou realitní kancelář, a to proto, že jednak jsem si s žádnou realitní kanceláří nic nesjednal a za druhé je tento postup nezákonný, a to s Vaším přičiněním a požehnáním, proto nebyl prodej mého bytu schválen.

Většina občanů tohoto státu nadává na současné právní nesrovnalosti, které jsou aktuální, protože si úřady dělají, co chtějí, a Vy jste toho zářným příkladem. Nikde totiž není napsáno, že zaplacením pokuty, která Vám byla vyměřena za porušení zákona při výběru realitních kanceláří, je nyní vše v pořádku a Vy můžete ve svém porušování i nadále pokračovat. Je to pouze zneužívání moci, darebáctví a politický marasmus.

Stejné darebáctví je rozhodnout, že veškeré náklady a provize spojené s prodejem bytů ponesou kupující. Toto rozhodnutí o nás bez nás, jako v Mnichově, je jen důkazem toho, že Vy zastupitelé nejenže porušujete zákony, ale také i práva občanů a v žádném případě se nechováte jako zastupitelé, ale diktátoři.

Já jsem se již několikráte vyjádřil písemně a to jak Vám, tak i realitní agentuře Slávia, s.r.o., že byt koupit chci, ale chci vidět finanční rozpis transakce a v žádném případě nehodlám platit to, co jste si Vy nasmlouvali. Tento můj postoj je na rozdíl od Vašeho plně v souladu se zákonem a já se nemám za co stydět. Ve Vašem případě jsem přesvědčen o přesném opaku.

Závěr sdělení doktorky Dědové však jednoznačně říká, že pokud chci byt koupit, mám kontaktovat realitní kancelář Slávii, jinak se nemáme o čem bavit. Schválení prodeje mého bytu se tedy konat nebude a můžu si za to sám, mám být poslušný jako většina.

Jsem přesvědčen o tom, že lidé nevědí, jak je to s poplatky a provizemi při kupování nemovitostí prostřednictvím realitních kanceláří, a proto souhlasí se vším, co město za ně rozhodlo. A proto jen na vysvětlenou jim sděluji:

- jestliže si někdo uzavře s někým nějakou smlouvu, tak je to věc jen mezi nimi a také si ji mají zaplatit, a nikoliv rozhodnout o tom, že to zaplatí někdo třetí

- daň z převodu nemovitostí je povinen ze zákona platit prodávající, kupující za ni pouze ručí

- provize realitní kanceláři je ve většině věcí poptávky a nabídky. Je-li poptávka větší než nabídka, pak si realitní kancelář může dovolit inkasovat jak od prodávajícího, tak i kupujícího a některé to také tak nemorálně dělají

- kupující má právo se dozvědět, co platí a z čeho se kupní cena skládá, a pak se rozhodnout

- smlouva formou dohody může být samozřejmě jiná, ale to je již z Vaší vůle, nikoliv diktátu

Doufám, že po přečtení tohoto článku se mnoha lidem udělá jasno a nebudou již poslušně plnit jen to, co jim druzí nakáží. A až budou příště volby, tak si pořádně rozmyslí, koho volit, kteří budou rozhodovat v zájmu občanů a kteří lidé například seděli na židlích, když se rozhodovalo o prodejích bytů občanům.

RADOMÍR FIKR. Autor bydlí v Břeclavi